Visoko gospodarsko učilište u Križevcima izvodi stručne studije kroz dva ciklusa i to:

1. Trogodišnji stručni studij Poljoprivreda, šest semestara (180 ECTS bodova),

2. Dvogodišnje specijalističke diplomske stručne studije, četiri semestra (120 ECTS bodova).

 

Stručni studij Poljoprivreda, biotehničkog znanstvenog područja, polja poljoprivreda izvodi se za redovite i izvanredne studente, a grana se na tri programska smjera:

1. Bilinogojstvo

2. Zootehnika

3. Menadžment u poljoprivredi

 

U prvoj godini studija svi studenti slušaju tzv. Temelje studija, koji pružaju dobru osnovu za sva tri ponuđena smjera. Tijekom trećeg do petog semestra studenti mogu kroz izborne kolegije dodatno produbiti znanja u određenom području. U šestom semestru studenti slušaju jedan kolegij, a preostali dio semestra je završna stručna praksa i izrada završnog rada.

Nakon završetka stručnoga studija, odnosno nakon izrade i uspješne obrane završnoga rada, student/ica stječe prvostupničku svjedodžbu i stručni naziv baccalaureus/baccalaurea ili prvostupnik/prvostupnica izabranog stručnog područja-usmjerenja.

 

Učilište provodi dva programa specijalističkih diplomskih stručnih studija i to:

1. Specijalistički diplomski stručni studij Poljoprivreda, biotehničko znanstveno područje, polje poljoprivreda, s jednim usmjerenjem Održiva i ekološka poljoprivreda

2. Specijalistički diplomski stručni studij Menadžment u poljoprivredi, društveno znanstveno područje, polje ekonomija

 

Ovim studijskim programima omogućena je izravna vertikalna prohodnost i nadogradnja postojećeg stručnog studija.

Uvjeti upisa na studij su:

- završen trogodišnji stručni studij (180 ECTS), ili preddiplomski sveučilišni studij (180 ECTS)

- završena dvogodišnja viša škola biotehničkog znanstvenog područja, uz prethodno polaganje razlike od 60 ECTS bodova (uvjetovana prohodnost).

 

Završetkom specijalističkog diplomskog stručnog studija stječe se stručni naziv:

stručni/a specijalist/a inžinjer/ka poljoprivrede, smjer „Održiva i ekološka poljoprivreda“ odnosno stručni specijalist menadžmenta, smjer ''Menadžment u poljoprivredi''.

U nastavku su prikazani dijagrami konfiguracije studijskih programa stručnog i specijalističkih diplomskih stručnih studija VGUK.

Fotografije uz članak:
Datoteke uz članak:
Studiji VGUK
1.36 MB
Bilinogojstvo
373.12 kB
Zootehnika
312.75 kB
Menadžment u poljoprivredi
312.14 kB