MISIJA I VIZIJA SUSTAVA OSIGURAVANJA KVALITETE NA VGUK

 

Misija

Misija Sustava je promicanje kulture kvalitete unutar Visokoga gospodarskog učilišta u Križevcima (u daljnjem tekstu: Učilište) i trajno poboljšanje svih procesa i aktivnosti, a posebice nastavnih, znanstvenih, istraživačkih, administrativnih i upravljačkih, uz puno sudjelovanje svih dionika kvalitete Učilišta.

Vizija

Vizija Sustava je kontinuirani razvoj cjelovitog sustava upravljanja kvalitetom usklađenog sa Standardima i smjernicama za osiguravanje kvalitete na Europskom prostoru visokog obrazovanja - European Standards and Guidelines (ESG), koji će omogućiti stalno praćenje i unapređivanje kvalitete svih područja djelovanja Učilišta, a u skladu s misijom i vizijom Učilišta.