01.10.2014

Menadžment u poljoprivredi


MENADŽMENT U POLJOPRIVREDI III., IV., V. i VI. semestar.

Katedrom rukovodi: Mr.sc. Silvije Jerčinović, predavač
Datoteke uz članak:
SHEMA STUDIJA - MENADŽMENT U POLJOPRIVREDI III., IV., V. i VI. semestar.
705.93 kB
Izvedbeni plan nastave - redoviti studenti 2o17.18
235.05 kB
Izvedbeni plan nastave - izvanredni studenti 2o17.18
234.07 kB
Integrirani projektni zadaci - primjeri
544.76 kB