EUROPSKA RAZINA

U svrhu  stvaranja zajedničkog Europskog  prostora visokog obrazovanja (EHEA-European Higher Education Area) i primjenu jednakih standarda i pravila za osiguravanje kvalitete visokog obrazovanja, od strane nadležnih udruga izdaju se važni dokumenti koje usvaja i Hrvatska kao potpisnica Bolonjske deklaracije.

1.      ESG - Standardi i smjernice za osiguravanje kvalitete u Europskom prostoru visokog obrazovanja

http://www.azvo.hr/images/stories/kvaliteta/ESG_HR_final.pdf

2.      Budapest-Vienna Declaration

http://www.azvo.hr/images/stories/visoko/Budapest-Vienna_Declaration.pdf

3.      INQAAHE (2007.): Guidelines of good practice in quality assurance

       http://www.inqaahe.org/