NACIONALNA RAZINA

Prihvaćanjem Bolonjske deklaracije i provođenjem bolonjskog procesa, Republika Hrvatska preuzela je obvezu promoviranja kulture kvalitete i donošenja pravila o sustavu kvalitete visokog obrazovanja.

1.      Plan razvoja sustava odgoja i obrazovanja 2005.-2010.

 http://www.national-observatory.org/docs/85-05a_WB_Programme_for_education.pdf

2.      Zakon o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2009_04_45_1031.html 

Popis ostalih relevantnih dokumenata na nacionalnoj razini  može se pogledati u Priručniku za osiguravanje i unapređivanje kvalitete Visokoga gospodarskog učilišta u Križevcima koji je dostupan na:  https://www.vguk.hr/?task=group&gid=128&aid=466