PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA

Pravo na pristup informacijama koje posjeduje Visoko gospodarsko učilište u Križevcima zajamčeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13. i 85/15.) svim domaćim i stranim fizičkim i pravnim osobama, na jednak način i pod jednakim uvjetima.
Podnošenje zahtjeva za pristup informacijama
Pravo na pristup informacijama ostvaruje se podnošenjem zahtjeva službeniku za informiranje. Ukoliko se zahtjev podnosi pisanim putem potrebno je ispuniti Obrazac zahtjeva za pristup informacijama ili, u slučaju nekorištenja obrasca, naglasiti da se informacija traži sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama.

Zahtjev za ostvarivanje prava na pristup informacijama koje posjeduje Visoko gospodarsko učilište u Križevcima može se podnijeti:
•    pisanim putem na adresu: Visoko gospodarsko učilište u Križevcima, 48260 Križevci,  M.  Demerca 1, Službenik za informiranje ili osobno na urudžbeni zapisnik radnim danom od 8.00 do 14.00 sati
•    elektroničkom poštom na adresu: vbradaric@vguk.hr
•    faksom na broj: 048 682 790
•    telefonom na broj: 048 279 216
Napomena: Zahtjevi se zaprimaju s pozivom na Zakon o pravu o pravu na pristup informacijama

Službenik za informiranje: Vesna Bradarić-Šlujo, dipl. iur., tajnica Učilišta

Zahtjev za pristup informacijama, da bi bio valjan, obavezno mora sadržavati:
•    naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi,
•    podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije,
•    ime i prezime i potpunu adresu stanovanja fizičke osobe koja podnosi zahtjev,
•    tvrtku, odnosno naziv pravne osobe i njezino sjedište koja podnosi zahtjev.

Nepotpuni zahtjevi ne mogu se uputiti u postupak.

Predlošci za ostvarivanje prava na pristup informacijama
•    Zahtjev za pristup informacijama
•    Zahtjev za dopunu/ispravak informacija
•    Zahtjev za ponovnu uporabu  informacija

Visoko gospodarsko učilište u Križevcima ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije, koja se naplaćuje sukladno Kriterijima za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacija („Narodne novine“, broj 12/14.).
 
Datoteke uz članak:
Godišnje izvješće 2017.
212.94 kB
Godišnje izvješće za 2018.
211.72 kB
Zahtjev za pristup informacijama
175.20 kB
Zahtjev za dopunu-ispravak informacija
177.62 kB
Zahtjev za ponovnu uporabu informacija
126.73 kB
Katalog_informacija
148.56 kB
SLUŽBENIK ZA INFORMIRANJE
227.21 kB
SLUŽBENIK ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA
283.36 kB
Godišnje izvješće za 2016. godinu.
211.74 kB
Godišnje izvješće 2015.
212.33 kB