Erasmusovci u UK

Sveučilište Harper Adams nalazi se u selu Edgmond, pokrajina (county) Shropshire u Engleskoj. Sveučilište je osnovano 1901. godine a ime je dobilo po farmeru Thomasu Harperu Adamsu. U današnje vrijeme, ovo sveučilište je dvije godine za redom proglašeno najboljim agronomskim učilištem u Engleskoj prema What UNI student awardsu. Učilište je jako veliko, s velikim kampusom u kojeg mogu smjestiti oko 800 studenata, a na učilištu ukupno studira oko 3000 studenata u pet različitih akademskih odsjeka. Također imaju velike farme, sa najsuvremenijim tehnologijama ishrane, grijanja, izgnojavanja itd. Imaju mliječne krave, tovnu junad, ovce, konje te brojlere koji služe isključivo za istraživanja. Kolega Ivan Vrabec i ja odrađujemo svoju stručnu praksu ovdje u trajanju od 3 mjeseca i do sada smo jako zadovoljni. Radimo na farmama svaki dan od ponedjeljka do petka a po potrebi i vikendom ako je neko važno istraživanje u tijeku. Najviše novih stvari radili smo i naučili na svinjogojskoj farmi gdje smo hranili krmače u prasilištima posebnom hranom jer i na njima provode istraživanja, zatim smo umjetno osjemenjivali krmače, cijepili i vagali nekoliko dana staru prasad, dezinficirali i pripremali prostore za nove turnuse životinja itd. Na farmi mliječnih krava smo cijepili i vadili krv kravama, koju smo nakon toga analizirali u laboratoriju. Princess Margaret Laboratories je kompleks koji se sastoji od nekoliko desetaka laboratorija sa najsuvremenijom tehnikom za razna istraživanja. Na farmi ovaca smo uglavnom vagali ovce i janjce koji su u sklopu istraživanja, provodili dehelminitizaciju te ih nakon završetka istraživanja vozili na pašnjake koji su iznajmljeni od farmera u okolnim selima. Zadnjih dana, najviše vremena provodimo na peradarskoj farmi, gdje su trenutno tri istraživanja u tijeku. Tamo je također jako zanimljivo, imaju sve suvremeno i automatizirano. Naš domaćin profesor dr. Paul Rose je profesor koji se bavi proučavanjem peradi pa smo se ovdje nekako najbolje uklopili. Nadamo se da ćemo još puno stvari vidjeti i naučiti, i Harper Adams je svakako odlično mjesto za posjetiti i naučiti jako puno novih stvari!

Ivan Vrabec i Domagoj Stančec,

Studenti 3. godine smjera Zootehnika na Visokom gospodarskom učilištu u Križevcima

Fotografije uz članak: