01.10.2014

Zootehnika


Katedrom rukovodi: Mr.sc. Miomir Stojnović, viši predavač

SMJER STUDIJA: ZOOTEHNIKA

DRUGA I TREĆA GODINA STUDIJA

III semestar

IME I PREZIME

NASTAVNIKA

NAZIV

PREDMETA

ECTS

Sati ukupno

Preda-vanja

Vjež-

be

Semi-

nari

Dr.sc. Tatjana Tušek

Anatomija i fiziologija stoke

2

30

-

-

"

"

2

-

20

10

Dr.sc. Dražen Čuklić

Uzgoj goveda

2

30

-

-

"

"

2

-

15

15

"

STRUČNA PRAKSA

1,2

-

18

-

Marija Meštrović,dipl.ing.

Peradarstvo

2

30

-

-

"

"

2

-

15

15

Marija Meštrović,dipl.ing.

Marijana Vrbančić, mag.ing.agr            

STRUČNA PRAKSA

1,3

-

20

-

  Dr.sc. Dejan Marenčić                

Hranidba stoke

3

45

-

-

"

"

2

-

15

15

  Marijana Vrbančić, mag.ing.agr               

STRUČNA PRAKSA

1,5

-

23

-

Mr.sc. Miomir Stojnović

Strojevi i uređaji u stočarstvu

3

45

-

-

"

"

2

-

30

-


Izborni predmet

2

30

-

-


"

2

-

30

-

Ivan Gelemanović, prof.

Tjelesna i zdravstvena kultura

2

-

30

-

Napomena : Student u III semestru upisuje sve obavezne predmete i jedan izborni

IV semestar

IME I PREZIME

NASTAVNIKA

NAZIV

PREDMETA

ECTS

Sati ukupno

Preda-vanja

Vjež-

be

Semi-

nari

  Dr.sc. Tatjana Tušek   Dr.sc. Damir Alagić

Veterinarstvo

2

30

-

-

"

"

2

-

20

10

Dr.sc. Dejan Marenčić

Hranidba preživača

2

30

-

-


"

1

-

10

5

"

STRUČNA PRAKSA

0,5

-

8

-

Dr.sc. Tatjana Jelen

Ovčarstvo i kozarstvo

3

45

-

-

"

"

2

-

15

15

 Marijana Vrbančić, mag.ing.agr

STRUČNA PRAKSA

1,5

-

23

-

Dr.sc. Damir Alagić

Animalna higijena, etologija i ekologija

2

30

-

-

"

"

2

-

20

10

Dr.sc. Damir Alagić Vedran Nervo, dr.vet.med              

STRUČNA PRAKSA

1

-

15

-

Dr.sc. Marcela Andreata-Koren

Krmno bilje i travnjaštvo

3

45

-

-

"

"

2

-

15

15

"

STRUČNA PRAKSA

2

-

30

-


Izborni predmet

2

30

-

-


"

2

-

30

-

Ivan Gelemanović, prof.

Tjelesna i zdravstvena kultura

2

-

30

-

Napomena : Student u IV semestru upisuje sve obavezne predmete i jedan izborni

V semestar

IME I PREZIME

NASTAVNIKA

NAZIV

PREDMETA

ECTS

Sati ukupno

Preda-vanja

Vjež-

be

Semi-

nari

Mr.sc. Lidija Firšt - Godek

Organizacija proizvodnje i kalkulacije u zootehnici

3

45

-

-

"

"

2

-

20

10

"

STRUČNA PRAKSA

1

-

15

-

  Dr.sc. Damir Alagić

 Dr.sc. Tatjana Tušek    

Promet stokom i animalnim proizvodima

2

30

-

-

"

"

2

-

20

10

Vedran Nervo, dr.vet.med               

STRUČNA PRAKSA

0,5

-

8

-

Dr.sc. Tatjana Jelen

Svinjogojstvo

3

45

-

-

"

"

2

-

20

10

Marijana Vrbančić, mag.ing.agr.

STRUČNA PRAKSA

1,5

-

23

-

Dr.sc. Dražen Čuklić

Mljekarstvo i sirarstvo

2

30

-

-

"

"

2

-

20

10

Dr.sc. Dražen Čuklić Vedran Nervo, dr.vet.med

STRUČNA PRAKSA

1

-

15

-


Izborni predmet

2

30

-

-


"

2

-

15

15


Izborni predmet

2

30

-

-


"

2

-

15

15

Napomena : Student u V semestru upisuje sve obavezne kolegije i dva izborna

VI semestar

IME I PREZIME

NASTAVNIKA

NAZIV

PREDMETA

ECTS

Sati ukupno

Preda-vanja

Vjež-

be

Semi-

nari

Dr.sc. Kristina Svržnjak

Agrarna politika

2

15

-

15

Dr.sc. Tatjana Jelen

Dr.sc. Dražen Čuklić

STRUČNA PRAKSA I IZRADA IZVJEŠĆA

S PRAKSE

28


420ZAVRŠNI RADDatoteke uz članak:
Izvedbeni plan nasatve za redovite studente 2017.18 - zootehnika
324.68 kB
Izvedbeni plan nastave za izvanredne studente Zootehnika 2017-2018_
324.98 kB
Integrirani projektni zadaci - primjeri
544.76 kB