28.02.2017

Natječaj za stjecanje prava na smještaj u Studentskoj kući VGUK u akad. god. 2016/2017


Na temelju članka 35. Statuta Visokoga gospodarskoga učilišta u Križevcima klasa: 112-01/15-01/25, urbroj: 2137-78-15/211 i Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na stanovanje u Studenskoj kući VGUK, dekanica Visokoga gospodarskog učilišta u Križevcima donijela je

O D L U K U
o dopunskom raspisivanju natječaja za stjecanje prava na smještaj
u Studentskoj kući VGUK u akademskoj godini 2016/2017.

I.
Raspisuje se natječaj za stjecanje prava na smještaj u Studentskoj kući VGUK u akad. god. 2016/2017., a po upražnjenom jednom mjestu, za studente I. i II. godine studija upisane u akad. god. 2016/2017.
Prioritet imaju studenti I. godine.

II.
Na natječaj se mogu prijaviti redoviti studenti Visokoga gospodarskog učilišta u Križevcima koji su u ak. god. 2016./2017. po prvi puta upisani u I. odnosno  II. godinu studija,  državljani Republike Hrvatske kojima mjesto prebivališta nije Grad Križevci i kojima prosječni mjesečni prihod po članu kućanstva ne prelazi 65% proračunske osnovice ( 2.161,90 kuna).

III.
Rok za dostavu prijave i dokumentacije na natječaj je 10. ožujka 2017. do 14 sati (dostavlja se poštom ili osobno u Tajništvu VGUK-Zgrada A).
Rezultati natječaja bit će objavljeni najkasnije 15. ožujka 2017. na oglasnoj ploči i na mrežnoj stranici Učilišta. Rok za prigovore je najviše 3 radna dana od objave privremene rang liste.

IV.
Ovoj Odluci prilaže se tekst Natječaja (objavit će se na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici VGUK) i čini njezin sastavni dio.

V.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Kompletan tekst Natječaja nalazi se u prilogu ispod.

                                                                                                                                                         Dekanica:       
   dr. sc. Marijana Ivanek-Martinčić

Datoteke uz članak:
Natječaj za stjecanje prava na smještaj u Studentskoj kući VGUK
564.34 kB