03.03.2017

Rang lista uspješnosti i obavijest o upisu na Specijalističke diplomske stručne studije

Rang lista uspješnosti


Specijalistički diplomski stručni studij Poljoprivreda


"Održiva i ekološka poljoprivreda" za ak. god. 2016/2017.


R.br.

Prezime

Ime

Bodovi1.

Bahat

Martina

3,85


2.

Serini Trglačnik

Elizabeta

3,66


3.

Tomac

Nataša

3,42


4.

Hunjak

Krunoslav

3,42


5.

Murković

Simona

3,39


6.

Goričanac

Katarina

3,29


7.

Perharić

Ivana

3,27


8.

Mehkek

Valentina

3,22


9.

Smontara

Dino

3,20


 

Specijalistički diplomski stručni studij


Menadžment u poljoprivredi za ak. god. 2016/2017.


R.br.

Prezime

Ime

Bodovi1.

Čavljak

Jasmina

4,55


2.

Halauš

Martina

4,14


3.

Čavljak

Krešimir

4,09


4.

Heged

Tomislav

3,88


5.

Mlinarić

Jurica

3,57


6.

Filipović

Tatjana

3,49


7.

Đurić

Helena

2,84
 

 

Upisi u prvu godinu Specijalističkih diplomskih stručnih studija provodit će se 8. i 9. ožujka 2017. u vremenu od 8,00 -13,00 sati .

 

Na upis je potrebno donijeti:

- 2 fotografije veličine 4 x 6 cm

- potvrdu o uplati prve rate školarine (3.300,00 kn)

- potvrdu o uplati troškova upisa (375,00 kn)

(Uplate izvršiti na žiro račun Učilišta br. HR7523600001101275813,  poziv na broj- upisati OIB studenta)

 

U iste dane obavit će se i ponovni upis za kandidate Ivana Puača, Ivana Šimića i Radu Tomić koji su dužni uplatiti 1650,00 +375,00 kn