24.03.2017

Poziv za prijavu zahtjeva i projektnih prijedloga


SVEUČILIŠTE U ZAGREBU STUDENTSKI CENTAR VARAŽDIN
Julija Merlića 9, 42000 Varaždin
OIB: 64945507350, MB 03439704 Urbroj:137/2017 U Varaždinu, 02. ožujka 2017. g.

Temeljem članka 31. Statuta Studentskog centra Varaždin, Studentski centar Varaždin kojeg zastupa ravnatelj Nenad Milijaš, mag.inf. objavljuje

POZIV
za prijavu zahtjeva i projektnih prijedloga koje se odnose na zadovoljavanje kulturnih, sportskih i zabavnih potreba redovitih studenta koji studiraju u Varaždinu, Čakovcu, Koprivnici, Križevcima i Bjelovaru

I.

Zahtjeve i prijedloge projektnih aktivnosti mogu prijaviti fizičke osobe (redoviti studenti) i pravne osobe (studentske udruge, te udruge, ustanove i poduzeća iz područja kulture i sporta) koji studiraju ili djeluju u Varaždinu, Čakovcu, Koprivnici, Križevcima i Bjelovaru, sukladno Kriterijima i mjerilima za dodjelu financijske potpore, Urbroj:138/2017 od 02. ožujka 2017. godine.

Projekti se dostavljaju osobno na urudžbeni zapisnik ili šalju poštom na adresu: Studentski centar Varaždin, Povjerenstvo za ocjenu projekata, Julija Nlerlića 9, 42 000 Varaždin.

II.

 Centar će uzeti u razmatranje zahtjev ili projekt pod uvjetom da je prijava podnesena na propisanom obrascu koji se nalazi u prilogu ovog Poziva. Uz ispunjeni obrazac za prijavu prijedloga projekata potrebno je priložiti dokumentaciju navedenu u Obrascu za prijavu. Obrazac se nalaze u prilogu ovog Poziva i čine njegov sastavni dio. Prijaviti se može više projekata (zahtjeva). Pregled i ocjena zahtjeva od strane Povjerenstva obavljat će se dva puta godišnje: prvi put u drugoj polovici travnju za rješavanje zahtjeva pristiglih do 14. travnja, i drugi put sredinom studenog za rješavanje zahtjeva pristiglih od 15. travnja do 10. studenog.

III.

Odluka o odabiru objavit će se na web stranicama Centra


Ravnatelj:
Nenad Milijaš mag. inf.
 

Poziv objavljen na web stranicama Centra www.scvz.uniz .hr 02. ožujka 2017.
Datoteke uz članak:
Poziv
47.10 kB
Odluka
71.40 kB
Kriterij i mjerila
99.26 kB
Obrazac za prijavu
43.50 kB
Odluka povjerenstva
45.47 kB