29.05.2017

Terenska nastava redovitih studenata četvrtog semestra

Redoviti studenti četvrtog semestra, smjer Zootehnika i Menadžment u poljoprivredi, 26 i 27. svibnja 2017. prema izvedbenom planu nastave na predmetima Ovčarstvo i kozarstvo, Govedarstvo, Mljekarstvo i sirarstvo te Krmno bilje i travnjaštvo su odradili terensku nastavu i vježbe izvan Učilišta. Studenti su obišli siranu "RUNOLIST", Tomaić - Commerce, d.o.o. u Otočcu,  PAŠKU SIRANU d.d. u Pagu i siranu GLIGORA u Kolanu te farmu paških ovaca na otoku Pagu. U svim su siranama studenti vidjeli tehnološki proces proizvodnje sira i kušali najpoznatije sireve.

Studenti su posjetili farmu magaraca Dar-Mar u Murvici na kojoj se proizvodi magareće mlijeko i eko farmu krava salers pasmine (novije uvezena pasmina u RH) u sustavu držanja krava-tele u Otočcu. Farma krava je u vlasništvu roditelja našeg studenta Ivana Oreškovića kojem se posebno zahvaljujemo na gostoprimstvu.

Fotografije uz članak: