16.07.2017

Obavijest o upisima kandidata u prvu godinu studiju ak. god. 2017/2018.

Obavijest o upisima kandidata u prvu godinu studiju ak. god. 2017/2018.

Upisi na VGUK vršit će se prema rasporedu koji će biti objavljen na mrežnoj stranici 17. srpnja 2017. nakon 18 sati. Kandidati su na upis dužni doći osobno. Kandidati koji se ne upišu u za to predviđenom roku gube pravo upisa. DOKUMENTI POTREBNI ZA UPIS: Kandidat je dužan priložiti sljedeće dokumente za upis u prvu godinu studija:

1. dvije iste fotografije veličine 4x6 cm

2. kopije svjedodžbi svih razreda srednje škole (izvornici na uvid)

3. kopiju svjedodžbe o državnoj maturi (izvornik na uvid)

4. potvrdu o položenim ispitima državne mature (izvornik na uvid)

5. kopiju domovnice ili odgovarajućeg dokumenta kojim strani državljani dokazuju svoje državljanstvo (izvornik na uvid)

6. kopiju rodnog lista (izvornik na uvid)

7. kopiju osobne iskaznice i OIB

8. potvrdu da je izvršena uplata za redovite studente u iznosu od 405,00 kn (375,00 kuna troškovi upisa 30,00 kn obavezno osiguranje studenta) odnosno za izvanredne studente 375,00 kn na žiro račun Visokoga gospodarskog učilišta u Križevcima - HR7523600001101275813 s pozivom na broj (upisati OIB kandidata) s naznakom: - troškovi upisa i osiguranja (redoviti studenti) - troškovi upisa (izvanredni studenti)

9. potvrdu o uplati 50 % iznosa školarine za kandidate koji troškove studiranja snose sami

Prilikom upisa kandidat je obvezan pokazati izvorne dokumente koji se nakon upisa vraćaju. Kandidat je obvezan imati preslike tih dokumenata koji ostaju u VGUK. Ukoliko kandidat iz opravdanih razloga ne može priložiti određeni dokument, upis je moguć i temeljem osobne iskaznice, s time da je dužan naknadno dostaviti traženu dokumentaciju. Komplet upisnog materijala (indeks, matični i upisni list, prijavni list, studentska iskaznica – nakon izrade) dobiva se u studentskoj referadi.

TROŠKOVI STUDIRANJA

- Redoviti studenti koji prvi puta upisuju studij na teret Ministarstva znanosti i obrazovanja (u daljnjem tekstu MZO) - troškove prve godine u cijelosti podmiruje MZO

Kandidat prilikom upisa prilaže potvrdu da je izvršena uplata u iznosu od 405,00 kn za troškove upisa

-Redoviti studenti koji su već studirali na teret MZO

-troškove prve godine podmiruje student (školarina 7.300,00 kn)

Kandidat prilikom upisa prilaže potvrdu da je izvršena uplata u iznosu od 405,00 kn za troškove upisa i uplata 3.650,00 kn tj. 50% iznosa školarine) Iznos participacije redovitih studenata u podmirenju troškova viših godina studija ovisit će o uspješnosti studiranja svakog studenta

-Izvanredni studenti – troškove studija podmiruje student (školarina 5.000,00 kn) Kandidat prilikom upisa prilaže potvrdu da je izvršena uplata u iznosu od 375,00 kn za troškove upisa i uplata 2.500,00 kn tj. 50% iznosa školarine).