17.07.2017

Obavijest kandidatima koji su ostvarili pravo upisa u prvu godinu preddiplomskog Stručnog studija Poljoprivreda na Visoko gospodarsko učilište u Križevcima

Obavijest kandidatima koji su ostvarili pravo upisa na Visoko gospodarsko učilište u Križevcima prema Pregledu rang liste državljana RH (ljetni rok 2017)

Za kandidate koji su ostvarili pravo upisi će se provoditi 18. do 21. srpnja 2017. od 8,00 do 12,00 sati u studentskoj referadi Učilišta prema sljedećem rasporedu:

Kandidati za redoviti stručni studij

- od rednog broja 1 do 30 upis trebaju izvršiti 18. srpnja 2017.

- od rednog broja 31 do 58 upis trebaju izvršiti 19. srpnja 2017.

Kandidati za izvanredni stručni studij upis trebaju izvršiti 20. srpnja 2017.

Kandidati su na upis dužni donijeti dokumentaciju propisanu Natječajem:

1. dvije iste fotografije veličine 4x6 cm

2. kopije svjedodžbi svih razreda srednje škole (izvornici na uvid)

3. kopiju svjedodžbe o državnoj maturi (izvornik na uvid)

4. potvrdu o položenim ispitima državne mature (izvornik na uvid)

5. kopiju domovnice (izvornik na uvid)

6. kopiju rodnog lista (izvornik na uvid)

7. kopiju osobne iskaznice i OIB

8. potvrdu da je izvršena uplata za redovite studente u iznosu od 405,00 kn (375,00 kuna troškovi upisa + 30,00 kn obavezno osiguranje studenta) odnosno za izvanredne studente 375,00 kn na žiro račun Visokoga gospodarskog učilišta u Križevcima - HR7523600001101275813 s pozivom na broj (upisati OIB kandidata) s naznakom: troškovi upisa i osiguranja.

9. Potvrdu da je izvršena uplata troškova studiranja za redovite studente koji su već studirali na teret MZOS u iznosu od 7.300,00 kn, za izvanredne studente u iznosu od 5.000,00 kn odnosno 2500,00 kn za izvanredne studente koji su hrvatski branitelji, djeca poginulih, umrlih, zatočenih ili nestalih branitelja te HRVI Domovinskog rata i djeca HRVI Domovinskog rata I. skupine. Troškovi studiranja mogu se uplatiti u cijelosti ili 50% odmah prilikom upisa i 50% do 19. prosinca 2017. (redoviti studenti) odnosno 30. siječnja 2018. (izvanredni studenti).

Ukoliko kandidat iz opravdanih razloga ne može priložiti određeni dokument, upis je moguć i temeljem osobne iskaznice, s time da je dužan naknadno dostaviti traženu dokumentaciju.

Kandidati su na upis dužni doći osobno.

Povjerenstvo za provedbu razredbenog postupka