12.09.2017

Izvještaj sa „Zelenog festivala“ iz Nacionalne i sveučilišne knjižnice


U razdoblju od 06. do 08. rujna 2017. godine, Visoko gospodarsko učilište iz Križevaca sudjelovalo je na „Zelenom festivalu“ održanom u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu.
Cilj ovog događanja bila je promocija i popularizacija održivog razvoja, proizvodnje organske hrane, zaštite prirode, alternativnih izvora energije te zelenih tehnologija i inovacija.

Festival je dio projekta "Zelena knjižnica za zelenu Hrvatsku" koji je Nacionalna i sveučilišna knjižnica pokrenula 2016. godine sa svrhom edukacije korisnika, njihovog osvještavanja i senzibilizacije, kao i popularizacije programa organizacija s područja zaštite prirode, prezentacije rezultata njihovih znanstvenih istraživanja, stručnih radova, nakladništva i projekata, a organizira se u suradnji s Radnom grupom za zelene knjižnice Hrvatskog knjižničarskog društva. Na Festivalu čiji je slogan bio „(O)KRENIMO NA ZELENO“ sudjelovalo je ukupno 14 izlagača koji su predstavili svoje proizvode i/ili institucije, među kojima je bilo i Visoko gospodarsko učilište iz Križevaca koje su predstavili mr.sc. Miomir Stojnović, v.pred. i stručna suradnica I. Ivana Hrg Matušin, struč.spec.oec.agr.

Uz brojne informativne letke o Učilištu i njegovim studijskim programima, na izložbenom stolu Učilišta mogle su se pronaći i kušati jabuke iz kolekcijskog nasada Učilišta, organski i ekološki uzgojenih starih sorti, kao i grožđe iz ampelografske kolekcije Učilišta te autohtona sorta vinove loze Kalničkog vinogorja iz matičnog nasada plemki sorte vinove loze Učilišta – Kleščec, koje su uzgojile vrijedne ruke marljivih studenata pod vodstvom višeg predavača Dragutina Kamenjaka, dipl.ing.

Kako je bilo možete vidjeti na fotografijama niže,  a također je sudjelovanje VGUK na manifestaciji popratio i tjednik Podravski list.


Izvještaj sastavila:
Ivana Hrg Matušin, struč.spec.oec.agr.
Fotografije uz članak:
Datoteke uz članak:

556.86 kB