28.09.2017

Radionice za nastavnike VGUK o ishodima učenja i vrednovanju u visokom obrazovanju u sklopu Tjedna cjeloživotnog učenja

U Učilištu su 26. i 27. rujna održane radionice za nastavnike o ishodima učenja i vrednovanju u visokom obrazovanju. Radionice je vodio doc.dr. Marko Turk s Odsjeka za pedagogiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci.

Tijekom radionice o ishodima učenja nastavnici su kroz rad u manjim grupama analizirali izvedbeni plan nastave određenog predmeta te uz pomoć voditelja radionice dizajnirali učinkovite očekivane ishode učenja, u skladu s ciljem nastavnog predmeta i kompetencijama koje student stječe.

Tijekom druge radionice nastavnici su također u manjim grupama radili na identificiranju i analizi procesa vrednovanja znanja, temeljnim načelima i metodama vrednovanja, u skladu s predviđenim ishodima učenja i razinama postignuća s ciljem osvješćivanja složenosti i raznolikosti procesa vrednovanja, kako bi se unaprijedila kvaliteta nastavnog procesa. 

Na taj način se Visoko gospodarsko učilište pridružilo Tjednu cjeloživotnog učenja, nacionalnoj obrazovnoj kampanji, čiji je cilj podizanje svijesti o važnosti učenja i obrazovanja. Više o Tjednu cjeloživotnog učenja  možete vidjeti na http://www.cjelozivotno-ucenje.hr/ 
mr.sc. Miomir Stojnović, v.pred.

Fotografije uz članak: