26.10.2017

NATJEČAJ za dekanovu nagradu studentima Visokoga gospodarskog učilišta u Križevcima


VISOKO GOSPODARSKO UČILIŠTE

               U  KRIŽEVCIMA

Klasa: 602-04/17-01/01

Urbroj: 2137-78-17/390

Križevci, 26. listopada 2017.

 

Na temelju članka 4. i 7. Pravilnika o nagrađivanju studenta Visokoga gospodarskog učilišta u  Križevcima (u daljnjem tekstu VGUK) dekanica VGUK dr. sc. Marijana Ivanek-Martinčić  raspisuje

 

NATJEČAJ

za dekanovu nagradu studentima Visokoga gospodarskog učilišta u Križevcima

 

 

Izrazi koji se koriste u ovom Natječaju, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod.

 

Dekanovom nagradom nagrađuju se najbolji redoviti i izvanredni studenti Stručnog studija Poljoprivreda VGUK za postignut uspjeh u akad. god. 2016/2017.

  

Dekanova nagrada dodjeljuje se u povodu Dana VGUK -19. studenoga 2017.

 

Dekanovom nagradom mogu biti nagrađeni:

1. Redoviti studenti Stručnog studija Poljoprivreda

- najbolji student I. god. studija

- najbolji student II. god. studija

2. Izvanredni studenti Stručnog studija Poljoprivreda

- najbolji student I. god. studija

            - najbolji student II. god. studija

 

Na natječaj se mogu prijaviti studenti koji:

-          nisu ponavljali ni jednu godinu studija,

-          imaju težinski prosjek ocjena 4,0 i više,

-          svojim nastavnim i izvannastavnim aktivnostima pridonose ugledu VGUK.

 

Studenti prilikom prijave  na natječaj prilažu:
1/ Prijavu za natječaj – ime i prezime i matični broj studenta

2/ Presliku indeksa
3/ Ostale potvrde o nastavnim i izvannastavnim aktivnostima koji pridonose ugledu VGUK

  •  Objavljivanje znanstveno-stručnih radova
  •  Rad na projektima
  •  Isticanje na stručnoj praksi (pohvala nastavnika voditelja stručne prakse)
  •  Sudjelovanje u sportskim natjecanjima
  •  Uspjeh na sportskim natjecanjima (1.-3. mjesta na regionalnim ili višim kategorijama natjecanja)
  •  Aktivno članstvo u studentskim udrugama 
  •  Aktivno članstvo u udrugama civilnog društva
  •  Dobrovoljno davanje krvi
  •  Izvannastavno usavršavanje (potvrde informatičkih tečajeva, tečajeva stranih jezika, radionica i slično)
  •  Ostale aktivnosti

Prijave za natječaj podnose se od 26. listopada do 10. studenoga 2017. godine u Tajništvu VGUK (urudžbeni zapisnik).


Rang listu prijavljenih studenata po raspisanom natječaju izrađuje Povjerenstvo za nastavna pitanja VGUK prema kriterijima određenim Pravilnikom o nagrađivanju studenata VGUK te dekanici dostavlja prijedlog za nagradu.

Nagrade će biti dodijeljene na obilježavanju Dana Učilišta.

Imena nagrađenih studenata objavit će se na oglasnoj ploči i na mrežnim stranicama VGUK.

 

 

                                                                                         Dekanica :

dr. sc. Marijana Ivanek-Martinčić, prof. v. š.