03.11.2017

PRODUŽETAK ROKA ZA UPIS IZVANREDNIH STUDENTA


Produžuje se i određuje rok prijava i upis izvanrednih studenata na I. godinu Stručnog studija Poljoprivreda u akad. god. 2017/2018. do popunjenja upisne kvote, odnosno najkasnije do 26. siječnja 2018.

Pravo prijave imaju:

1) Kandidati s položenom državnom maturom

- obavezni predmeti: hrvatski jezik, matematika i strani jezik, osnovna razina - ostvaruju maksimalno 30% od ukupnog broja bodova

- opći uspjeh - ostvaruju maksimalno 70% od ukupnog broja bodova

2) Kandidati bez položene državne mature sa završenom četverogodišnjom srednjom školom i položenim završnim ispitom, koji su završili srednjoškolsko obrazovanje prije  2010., ostvaruju maksimalno 70% (opći uspjeh) od ukupnog broja bodova.

3) Kandidati bez položene državne mature sa završenom četverogodišnjom srednjom školom (sukladno članku 82.  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi) koji ostvaruju maksimalno 70% (opći uspjeh) od ukupnog broja bodova.

 

Kandidati su kod prijave dužni donijeti dokumentaciju propisanu Natječajem:

1. kopije svjedodžbi svih razreda srednje škole

3. kopiju svjedodžbe o državnoj maturi ili svjedodžbu o završnom radu

4. potvrdu o položenim ispitima državne mature (ukoliko imaju)

5. kopiju domovnice

6. kopiju rodnog lista

7. kopiju osobne iskaznice i OIB

 

 Povjerenstvo za provedbu razredbenog postupka
Datoteke uz članak:
Produzetak roka za upis izvanrednih studenata.
352.47 kB