28.11.2017

ZAPISNIK o prethodnim rezultatima izbora Povjerenika radnika za zaštitu na radu VGUK- 27. studenoga 2017.


VISOKO GOSPODARSKO UČILIŠTE
U KRIŽEVCIMA
KRIŽEVCI 28. studenoga 2017.ZAPISNIK
o prethodnim rezultatima izbora
Povjerenika radnika za zaštitu na radu VGUK- 27. studenoga 2017.

     
Na sjednici Izbornog odbora održanoj dana 27. studenoga 2017. u 15 sati  kojoj su prisustvovali: Vesna Bradarić – Šlujo, Marina Posarić i  Ivka Kvaternjak utvrđeno je:

1.    Glasovanje je održano 27. studenoga 2017. u vremenu od 10 do 13 sati.
2.    Izbori su valjani jer je glasovalo  45 od ukupno 54 radnika, 83,3 % s pravom glasa, biranja.
3.    Za glasovanje je pripremljeno 54 glasačkih listića.
4.    Važećih glasačkih listića bilo je 42.
5.    Nevažećih glasačkih listića bilo je 3.
6.    Neupotrebljenih glasačkih listića bilo je 9.
7.    Kandidat:  dr. sc. Dražen Čuklić,  zamjenik Vedran Nervo, dr. med. vet.  (predložila grupa radnika) dobio je 42 glasa.
8.    Za Povjerenika radnika za zaštitu na radu VGUK izabran je dr. sc. Dražen Čuklić,  zamjenik Vedran Nervo, dr. med. vet.
                          


                           Izborni odbor:

1. Vesna Bradarić - Šlujo, v. r.
2. Marina Posarić, v. r.
3. Ivka Kvaternjak, v. r.