19.12.2017

Predavanje na temu: TEHNOLOGIJA PROIZVODNJE BIOPLINA S OSVRTOM NA STANJE U REPUBLICI HRVATSKOJ


U utorak, 19. prosinca 2017. MARKO LIST,mag.agr. održao je kao gost-predavač predavanje redovitim studentima 2. godine preddiplomskog stručnog  studija Poljoprivreda, usmjerenja Zootehnika i Menadžment u poljoprivredi, zanimljivo predavanje na temu: TEHNOLOGIJA PROIZVODNJE BIOPLINA S OSVRTOM NA STANJE U REPUBLICI HRVATSKOJ.

S obzirom da se radi o našem bivšem studentu, koji je na našem Učilištu završio i preddiplomski  i specijalistički diplomski stručni studij Poljoprivreda, usmjerenje Održiva i ekološka poljoprivreda, a trenutno je na poslijediplomskom sveučilišnom studiju Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku, Marko List je kroz predavanje našim studentima prenio dio svog bogatog profesionalnog iskustva u području obnovljivih izvora energije i tehnologije proizvodnje bioplina, proizvodnje i uporabe različitih sirovina za bioplinska postrojenja i uporabe digestata kao vrijednog nusproizvoda proizvodnje bioplina.

Radno iskustvo je stjecao od 2004.  u PIK-u Vrbovec, Belju d.d., Agrokor energija d.o.o. gdje je prošao sve faze ustrojavanja bioplinskih postrojenja, organizacije opskrbe sirovinama do same tehnologije i opremanja bioplinskih postrojenja, od Gradeca do Belog Manastira, Vukovara i Vinkovaca.

Studenti su tijekom predavanja pokazali veliki interes za temu predavanja, s obzirom da je ona vrlo značajna s različitih aspekata, kako s aspekta proizvodnje sirovina, energetskih kultura, mogućnosti zbrinjavanja organskog otpada s poljoprivrednih gospodarstava u bioplinskim postrojenjima, zadovoljenja nitratne direktive i sl.

Mr.sc. Miomir Stojnović

Fotografije uz članak: