21.12.2017

NATJEČAJ Erasmus + mobilnost (ne)nastavnog osoblja 2017./2018.


Visoko gospodarsko učilište u Križevcima
objavljuje

NATJEČAJ

za dodjelu financijskih potpora
NASTAVNOM I NENASTAVNOM OSOBLJU
za mobilnost u okviru ERASMUS+ PROGRAMA – KA 1 aktivnosti
u akademskoj godini 2017./2018.

Visokome gospodarskom učilištu u Križevcima dodijeljena  je Erasmus Charter for Higher Education (ERAPLUS- 255228-EPP-1-2014-1-HR-EPPKA3-ECHE), čime je omogućeno njegovo sudjelovanje u programu Erasmus+.

Visoko gospodarsko učilište u Križevcima  dodijelit će ukupno dvije (2) mobilnosti nastavnog osoblja u svrhu podučavanja (održavanja nastave) u ukupnom trajanju od 16 dana i  osam 8) mobilnosti (ne)nastavnog osoblja u svrhu osposobljavanja (stručnog usavršavanja) u ukupnom trajanju od 56 dana. Kandidati koji se prijave na Natječaj, zadovolje sve uvjete Natječaja, a ne uđu u krug stipendiranih članova osoblja, mogu na razmjenu otići o vlastitom trošku.

Svrha boravka na inozemnoj ustanovi za nastavno osoblje je podučavanje odnosno održavanje nastave ili osposobljavanje te za nenastavno osoblje osposobljavanje. Na natječaj se mogu prijaviti svi članovi nastavnog ili nenastavnog osoblja Visokoga gospodarskog učilišta u Križevcima koji su na Visokome gospodarskom učilištu zaposleni temeljem ugovora o radu, te vanjski suradnici Učilišta koji imaju važeći ugovor o djelu. Pristupnici moraju imati hrvatsko državljanstvo ili državljanstvo neke druge države sudionice Erasmus+ programa. Nastavnici koji se prijavljuju za aktivnost održavanja nastave trebaju imati znanstveno-nastavno zvanje ili nastavno zvanje. Za aktivnost stručnog usavršavanja pristupnici na natječaj mogu biti članovi nastavnog i nenastavnog osoblja.

Važeće razdoblje za realizaciju Erasmus+ mobilnosti je 1. lipnja 2017. – 31. svibnja 2019.


Svi dokumenti uz natječaj dostupni su za preuzimanje ispod.

Datoteke uz članak:
Tekst natječaja
58.39 kB
Prijavni obrazac za osoblje 2017.
108.00 kB
Upute za prijavu i realizaciju mobilnosti (ne)nastavnog osoblja VGUK
51.70 kB
Obrazac Plan rada - osposobljavanje
74.50 kB
Obrazac Nastavni plan - podučavanje
71.50 kB
Inter-institucijski sporazumi - 2017.
20.71 kB
Acceptance Letter draft
31.50 kB
Erasmus-financijski-iznosi-2017-ka103-fin-14-9
510.92 kB