26.01.2018

Terenska nastava na bioplinskim postrojenjima u Gradecu i GregurovcuStudenti II. godine preddiplomskog stručnog studija Poljoprivreda, usmjerenja Zootehnika i Menadžment u poljoprivredi bili su na terenskoj nastavi na bioplinskim postrojenjima u Gradecu, Energija Gradec d.o.o. i Gregurovcu, Bioplinara organica Kalnik1 d.o.o.
 
Nastavu je organizirao mr.sc. Miomir Stojnović uz pratnju Sonje Rajić-Bistrović, mag.educ.chem. i dr.sc. Marcele Andreata-Koren.
Tijekom obilaska bioplinskih postrojenja studenti su upoznati s kompletnim tehnološkim procesom proizvodnje bioplina, od prijema i skladištenja različitih sirovina, kao što je kukuruzna silaža, stajski gnoj i gnojovka, različite vrste biootpada, korištenja bioplina za rad plinskih motora koji pokreću generatore za proizvodnju električne energije, korištenja toplinske energije za potrebe grijanja digestora, upravne zgrade i svinjogojske farme u Gradecu, kao i zbrinjavanja i korištenja krutog i tekućeg digestata kao vrijednog nusproizvoda za organsku gnojidbu poljoprivrednih površina.

Studenti su razgledali svu opremu i uređaje na obje lokacije te su mogli uočiti sličnosti i razlike između dva postrojenja instalirane snage od 2 i 2,4 MWel.


mr.sc. Miomir Stojnović


Prilog: Fotografije s terenske nastave
Fotografije uz članak: