31.01.2018

OBAVIJEST o produženju roka prijava i upisa

 

Produžuje se rok prijava i upisa na Razlikovnu godinu i na I. godinu specijalističkih diplomskih stručnih studija Visokoga gospodarskog učilišta u Križevcima u akad. god. 2017./2018. do popunjenja kvote, a najkasnije do 23. veljače 2018.