28.02.2018

Rang lista uspješnosti - UPISI - specijalistički diplomski stručni studijiRang lista uspješnosti Specijalističkog diplomskog stručnog studija Poljoprivreda "Održiva i ekološka poljoprivreda" za ak. god. 2017./2018. Veljača, 2018.

Redni broj         Prezime         Ime        Bodovi
           
1.                    CRNČIĆ         SILVIJA       4,2
2.                    RAŠIĆ           JURE            3,9
3.                    GAŠPARIĆ     TENA           3,8
4.                    JAMBRIŠAK    BRANIMIR    3,8
5.                    ALEKSIĆ        DENIS         3,4
6.                    HORVAT         SUZANA       3,4
7.                    TEŽAK            NATAŠA       3,2
8.                    OSTIĆ            DUBRAVKO  2,9

Rang lista uspješnosti Specijalističkog diplomskog stručnog studija Menadžment u poljoprivredi za ak. god. 2017./2018.
           
Redni broj         Prezime        Ime           Bodovi
           
1.                     VIŠAK          RUŽICA        4,0
2.                     GAŠČIĆ        RENATO       3,9
3.                     PAVIČIĆ       GORANA      3,8
4.                     ŠANTEK       JELENA         3,5

Upisi u prvu godinu Specijalističkih diplomskih stručnih studija provodit će se  5. i 6. ožujka 2018. u vremenu od 8 do 13 sati.

Na upis je potrebno donijeti:
- 2 fotografije veličine 4 x 6 cm
- potvrdu o uplati prve rate školarine (3.300,00 kn)
- potvrdu o uplati troškova upisa (375,00 kn)
(Uplate izvršiti na žiro račun Učilišta br. HR7523600001101275813,  poziv na broj- upisati OIB studenta)


Povjerenstvo za razredbeni postupak