05.03.2018

Odluka o provedbi izbora za Studentski zbor Visokoga gospodarskoga učilišta u Križevcima u akad. god. 2017/18.


VISOKO GOSPODARSKO UČILIŠTE U  KRIŽEVCIMA
Klasa: 013-05/18-01/01
Urbroj: 2137-78-18/03
Križevci, 2. ožujka 2018.

Na temelju članka 15. stav. 3. Zakona o studentskom zboru i drugim studentskim organizacijama, članka 2., 4. 5. i  11. Pravilnika o izbornom postupku za Studenski zbog Visokoga gospodarskog učilišta u Križevcima, Izborno povjerenstvo Visokoga gospodarskog učilišta u Križevcima 2.ožujka 2018. donosi


O D L U K U
o provedbi izbora za Studentski zbor Visokoga gospodarskoga
 učilišta u Križevcima u akad. god. 2017/18.


I.

    Odluka dekana o raspisivanju izbora za studentski zbor Visokoga gospodarskoga učilišta u Križevcima u akad. god. 2017/18. klasa: 013-05/18-01/01, urbroj: 2137-78-18/01 od 23. veljače 2018. objavljena je 23. veljače 2018. na oglasnoj ploči i na mrežnoj stranici Učilišta.

II.

    Kandidature se podnose u studentskoj referadi Visokoga gospodarskoga učilišta u Križevcima, M. Demerca 1, do 09. ožujka 2018. u vremenu od 8,00 do 11,00 sati.
    Kandidature moraju biti u skladu s odredbama članka 3. Pravilnika o izbornom postupku za studentski zbor Visokoga gospodarskog učilišta u Križevcima i člankom 14. st. 3. Zakona o studentskom zboru i drugim studentskim organizacijama, te moraju biti ispunjene na obrascima I-1 i I-2 koji su sastavni dio ove odluke.

III.

    Izborno povjerenstvo objavljuje da će se izbori održati 13. ožujka 2018. u vremenu od 8,00 do 11,00 sati u glavnoj zgradi ( B) obrazovanja - vijećnici, a obavijest će biti istaknuta na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Učilišta.

IV.
    Izborno povjerenstvo objavit će, nakon utvrđivanja valjanosti kandidatura za studentske predstavnike, 09. ožujka 2016. liste kandidata za studentske predstavnike i njihove zamjenike za svaku studijsku godinu te će ih istaknuti na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Učilišta.

V.

    Izborno povjerenstvo utvrdit će popis birača po biračkim jedinicama, te ga staviti na raspolaganje biračkim odborima na dan održavanja izbora.

-2-


VI.
    Izborno povjerenstvo imenovat će i objaviti popis članova biračkih odbora i njihovih zamjenika za izbornu jedinicu  9. ožujka 2016.


VII.

    Izborno povjerenstvo odredit će izgled glasačkog listića zasebno za svaku studijsku godinu u Izbornoj jedinici, te će nadgledati tiskanje glasačkih listića.

VIII.

    Izborno povjerenstvo objavit će rezultate izbora za studentske predstavnike nakon utvrđivanje rezultata glasovanja najkasnije 24 sata nakon zatvaranja birališta.

IX.

    Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a istog dana objavit će se oglasnoj ploči i mrežnoj stranci Učilišta.

Tekst Odluke i obrasci dostupni su za preuzimanje ispod.

IZBORNO POVJERENSTVO:
1. Milena Lončarek,  predsjednica
2. Mihael Sambol, član
3. Ivana Koprivnjak, članica
4. Marija Meštrović, dipl. ing.-članica
5. Dr. sc. Kristina Svržnjak – članica 
Datoteke uz članak:

74.50 kB