15.03.2018

Privremena lista studenata za stjecanje prava na smještaj u Studentskoj kući VGUK


Privremena lista studenata za stjecanje prava na smještaj u Studentskoj kući VGUK
 

 

Ime i prezime

Broj ostvarenih bodova temeljem ocjena*

Bodovi temeljem prihoda po članu domaćinstva

Bodovi temeljem smještaja u dom. soc. skrbi

Bodovi temeljem statusa roditelja

Napomene

Ukupan broj bodova

 

I GODINA

1.

Anna-Marija Jurišić

501,9

50

0

0

-

551,9


* Broj bodova se izračunava prema Pravilniku o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na stanovanje u  Studentskoj kući VGUK

Privremena lista studenata, kandidata za stjecanje prava na smještaj u Studentskoj kući VGUK objavljena je 15. ožujka 2018. na mrežnoj stranici VGUK.

Studenti, kandidati koji nisu stekli pravo na smještaj temeljem liste, mogu u roku od tri dana podnijeti prigovor Povjerenstvu za rješavanje prigovora-najkasnije do 14. sati 19. ožujka 2018.
     
Povjerenstvo za provedbu natječaja