27.04.2018

ZAPISNIK o konačnim rezultatima izbora za izbor predstavnika radnika u Upravno vijeće VGUK


VISOKO GOSPODARSKO UČILIŠTE
U KRIŽEVCIMA
IZBORNI ODBOR
Križevci 27. travnja 2018.
Klasa: 013-05/01/01
Urbroj: 2137-78-18/12
ZAPISNIK
o konačnim rezultatima izbora za izbor predstavnika radnika u Upravno vijeće VGUKNa sjednici Izbornog odbora za izbor predstavnika radnika u Upravno vijeće VGUK održanoj dana 27. travnja 2018.. kojoj su prisustvovali Vesna Bradarić-Šlujo-predsjednica i članovi Marina Posarić i Andreas Mađerić. utvrđeno je:

  1. Glasovanje je održano dana 24. travnja 2018. od 11 do 13,30 sati.
  2. Izbori su valjani jer je glasovalo 42 od ukupno 53 radnika upisanih u popis birača, što čini više od jedne trećine radnika s pravom glasa.
  3. Za glasovanje su bila pripremljena 53 glasačka listića.
  4. Važećih glasačkih listića bilo je 40, nevažećih 2. a neupotrijebljenih 11.
  5. Kandidatkinja dr. sc. Marcela Andreata - Koren je dobila 40 glasova.
  6. Za predstavnicu radnika u Upravno vijeće VGUK izabrana je dr. sc. Marcela Andreata - Koren.
  7. Ovaj Zapisnik je objavljen 27. travnja 2018. na Oglasnoj ploči VGUK i dostavljen dekanici i predsjedniku Upravnog vijeća VGUK.