06.06.2018

Odluka o početku i održavanju nastave prema rasporedu za izvanredne studente preddiplomskog Stručnog studija Poljoprivreda (ljetni semestar)

VISOKO GOSPODARSKO UČILIŠTE
U KRIŽEVCIMA
Klasa: 003-08/18-01/01
Urbroj: 2137-78-18/05-10
Križevci 25. svibnja 2018.

Na temelju članka 50. Statuta Visokoga gospodarskog učilišta u Križevcima, klasa: 112-01/15- 01/25, urbroj: 2137-78-15/211, Stručno vijeće Visokoga gospodarskog učilišta u Križevcima na sjednici održanoj 25. svibnja 2018. pod točkom 10. donijelo je jednoglasno

ODLUKU

o početku i održavanju nastave prema rasporedu za izvanredne studente preddiplomskog Stručnog studija Poljoprivreda (ljetni semestar)

1.
Nastava za izvanredne studente na preddiplomskom Stručnom studiju Poljoprivreda-ljetni semestar u akad. god. 2017./2018. počet će 11. lipnja 2018. i trajat će do 7. srpnja 2018. prema rasporedu objavljenom na mrežnim stranicama VGUK.

2.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.


Dekanica:
dr. sc. Marijana Ivanek-Martinčić, prof. v. š

Datoteke uz članak:
Odluka o početku i održavanju nastave prema rasporedu za izvanredne studente preddiplomskog Stručnog studija Poljoprivreda
275.35 kB