11.07.2018

OBAVIJEST O NASTUPNOM PREDAVANJU

O B A V I J E S T

Dana 18. srpnja 2018. u dvorani broj 2. u zgradi B Visokoga gospodarskoga učilišta u Križevcima održat će se s početkom u 12,00 h nastupno predavanje pristupnika Vedrana Nerva, dr. med. vet. za izbor u nastavno zvanje predavača iz polja veterinarska medicina pod naslovom

„Zoonoze domaćih sisavaca"

Pozivaju se svi studenti i nastavnici Visokoga gospodarskoga učilišta u Križevcima te ostali zainteresirani da prisustvuju naprijed navedenom nastupnom predavanju.