17.09.2018

Upisi u prvu godinu prediplomskog studija

Obavijest kandidatima koji su u ljetnom roku ostvarili pravo upisa u prvu godinu preddiplomskog Stručnog studija Poljoprivreda na Visoko gospodarsko učilište u Križevcima

Obavijest kandidatima (redoviti i izvanredni) koji su ostvarili pravo upisa na preddiplomski stručni studij Visokog gospodarskog učilišta u Križevcima prema Pregledu rang liste državljana RH (ljetni rok 2018)

Za kandidate koji su ostvarili pravo upisi će se provoditi 19., 20. i 23. srpnja 2018. od 8,00 do 12,00 sati u studentskoj referadi Učilišta.

Kandidati su na upis dužni donijeti dokumentaciju propisanu Natječajem:

1. dvije iste fotografije veličine 4x6 cm

2. kopije svjedodžbi svih razreda srednje škole (izvornici na uvid)

3. kopiju svjedodžbe o državnoj maturi (izvornik na uvid)

4. potvrdu o položenim ispitima državne mature (izvornik na uvid)

5. kopiju domovnice (izvornik na uvid)

6. kopiju rodnog lista (izvornik na uvid)

7. kopiju osobne iskaznice i OIB

8. potvrdu da je izvršena uplata za redovite studente u iznosu od 405,00 kn (375,00 kuna troškovi upisa + 30,00 kn obavezno osiguranje studenta) odnosno za izvanredne studente 375,00 kn na žiro račun Visokoga gospodarskog učilišta u Križevcima - HR7523600001101275813 s pozivom na broj (upisati OIB kandidata) s naznakom: troškovi upisa i osiguranja.

9. Potvrdu da je izvršena uplata troškova studiranja za redovite studente koji su već studirali na teret MZOS u iznosu od 7.300,00 kn, za izvanredne studente u iznosu od 5.000,00 kn odnosno 2500,00 kn za izvanredne studente koji su hrvatski branitelji, djeca poginulih, umrlih, zatočenih ili nestalih branitelja te HRVI Domovinskog rata i djeca HRVI Domovinskog rata I. skupine. Troškovi studiranja mogu se uplatiti u cijelosti ili 50% odmah prilikom upisa i 50% do 20. prosinca 2018. (redoviti studenti) odnosno 30. siječnja 2019. (izvanredni studenti).

Ukoliko kandidat iz opravdanih razloga ne može priložiti određeni dokument, upis je moguć i temeljem osobne iskaznice, s time da je dužan naknadno dostaviti traženu dokumentaciju.

Kandidati su na upis dužni doći osobno.

 

Povjerenstvo za provedbu razredbenog postupka