25.09.2018

Prijave za treći upisni rok i predaja dokumentacije za kandidate koji se ne upisuju putem NISpVU

OBAVIJEST

Temeljem Odluke Stručnog vijeća o izmjeni Odluke o utvrđivanju uvjeta za upis studenata u I. godinu preddiplomskog Stručnog studija Poljoprivreda na Visokom gospodarskom učilištu u Križevcima u akad. god. 2018./2019. mijenjaju se uvjeti za pravo prijave za upis studenata u I. godinu preddiplomskog Stručnog studija Poljoprivreda na Visokome gospodarskom učilištu u Križevcima u akad. god. 2018./2019-treći upisni rok.

Pravo prijave za natječaj za upis studenata u I. godinu preddiplomskog Stručnog studija Poljoprivreda na Visoko gospodarsko učilište u Križevcima u akad. god. 2018/2019.  u trećem upisnom roku imaju i kandidati s a završenom četverogodišnjom srednjom školom (sukladno članku 82. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi) koji se ne upisuju putem Nacionalnog informacijskog sustava prijava na visoka učilišta.

Prijave za treći upisni rok i predaja dokumentacije (propisane Natječajem) primat će se u studenskoj referadi od 18. srpnja do 26. rujna 2018. Upisi studenata bit će 27. rujna 2018. Pravo na upis imaju kandidati prema redoslijedu na rang listi, do popunjenja upisne kvote. Ukoliko je broj pristupnika veći od preostale upisne kvote, lista se dijeli na „listu s pravom upisa“ i „listu čekanja“. Ukoliko do 27. rujna 2018. upisna kvota studija ne bude popunjena, mogu se upisati pristupnici sa „liste čekanja“ po redoslijedu na rang listi do popunjenja upisne kvote.

                                                                                  Povjerenstvo