26.09.2018

Rang lista za upis studenata u I. godinu preddiplomskog Stručnog studija Poljoprivreda (180 ECTS - 6 semestara) u akad. god. 2018./2019. - treći upisni rok

Rang lista kandidata - redoviti studenti treći upisni rok ak. god. 2018./19.

Red. br.                      Šifra                         Broj bodova

1.                              RASR03                         796

2.                              PELJ10                           684

3.                              IVHO05                           644

4.                              MASO07                         588

5.                              DUKO23                         588

6.                              LUŠA19                          560

7.                              VIVI11                            532

8.                              FIIL02                            532

9.                              ELPO17                          504

10.                           KAST15                           504

11.                           LOKU08                           504

12.                          KALE18                            504

13.                          ANHU09                           476

14.                          LUBR01                           476

15.                          FRMA06                           448

16.                          NIPR16                             420

17.                          VLPE14                            420

18.                          MAJA13                           420

Na upis svi kandidati moraju doći s dokumentima propisanim natječajem 27. rujna 2018. točno u 13 sati u predavaonicu 2.

Rang lista kandidata – izvanredni studenti treći upisni rok ak. god. 2018./19.

Red. br.                      Šifra                       Broj bodova

1.                              KRKU22                        588

2.                              MAPR12                        532

3.                              ANHO20                        504

4.                              ANDU21                        476

Na upis svi kandidati moraju doći s dokumentima propisanim natječajem 27. rujna 2018. točno u 13 sati u predavaonicu 2.

Kandidati su na upis dužni donijeti dokumentaciju propisanu Natječajem:

1. dvije iste fotografije veličine 4x6 cm

2. kopije svjedodžbi svih razreda srednje škole (izvornici na uvid)

3. kopiju svjedodžbe o državnoj maturi (izvornik na uvid)

4. potvrdu o položenim ispitima državne mature (izvornik na uvid)

5. kopiju domovnice (izvornik na uvid)

6. kopiju rodnog lista (izvornik na uvid)

7. kopiju osobne iskaznice i OIB

8. potvrdu da je izvršena uplata za redovite studente u iznosu od 405,00 kn (375,00 kuna troškovi upisa + 30,00 kn obavezno osiguranje studenta), odnosno za izvanredne studente 375,00 kn na žiro račun Visokoga gospodarskog učilišta u Križevcima: HR7523600001101275813 s pozivom na broj (upisati OIB kandidata) s naznakom: troškovi upisa i osiguranja.

9. Potvrdu da je izvršena uplata troškova studiranja za redovite studente koji su već studirali na teret MZOS u iznosu od 7.300,00 kn, za izvanredne studente u iznosu od 5.000,00 kn odnosno 2500,00 kn za izvanredne studente koji su hrvatski branitelji, djeca poginulih, umrlih, zatočenih ili nestalih branitelja te HRVI Domovinskog rata i djeca HRVI Domovinskog rata I. skupine. Troškovi studiranja mogu se uplatiti u cijelosti ili 50% odmah prilikom upisa i 50% do 20. prosinca 2018. (redoviti studenti), odnosno 25. siječnja 2019. (izvanredni studenti).

Ukoliko kandidat iz opravdanih razloga ne može priložiti određeni dokument, upis je moguć i temeljem osobne iskaznice, s time da je dužan naknadno dostaviti traženu dokumentaciju.

Kandidati su na upis dužni doći osobno.

Povjerenstvo za provedbu razredbenog postupka