30.09.2018

OBAVIJEST kandidatima zainteresiranim za upis u statusu redovitog studenta u I. godinu Specijalističkog diplomskog stručnog studija Poljoprivreda smjer Održiva i ekološka poljoprivreda (120 ECTS bodova - 4 semestra)

Obavještavaju se zainteresirani kandidati da se produžuje rok prijava za upis redovitih studenata u prvu godinu Specijalističkog diplomskog stručnog studija Poljoprivreda smjer Održiva i ekološka poljoprivreda u akad. god. 2018/2019. do 5. listopada 2018.

Kandidati podnose prijavu s potrebnom dokumentacijom u studentsku referadu VGUK do 5. listopada 2018.

Potrebna dokumentacija:

* Rodni list

* Domovnicu

* Prijepis ocjena ili dopunska isprava završenog studija

* Diploma ili potvrda preddiplomskog stručnog ili sveučilišnog studija (dostavlja se u studentsku referadu prilikom upisa)

Studij mogu prijaviti i osobe koje nisu završile istovrsni stručni studij uz obavezu polaganja razlikovnih ispita.

* Potvrda o znanju jezika B 1 razine ili položen ispit iz jednog svjetskog jezika tijekom visokoškolskog obrazovanja (dostavlja se u studentsku referadu prilikom upisa)

Objava rang liste kandidata je 5. listopada 2018. poslije 15 sati.

Rok za upis je 9. listopada 2018.

Sve ostale obavijesti u vezi s upisom mogu se dobiti u studentskoj referadi, na telefon 048/279 182 ili e-mail: referada@vguk.hr, i tajništvu VGUK tel. 048/279 216.