08.01.2019

PRODUŽETAK ROKA ZA UPIS IZVANREDNIH STUDENTA U I. GODINU STRUČNOG STUDIJA POLJOPRIVREDA

Produžuje se i određuje rok prijava i upis izvanrednih studenata na I. godinu Stručnog studija Poljoprivreda u akad. god. 2018/2019. do popunjenja upisne kvote, odnosno najkasnije do 25. siječnja 2019.

 

Pravo prijave imaju:

1) Kandidati s položenom državnom maturom

- obavezni predmeti: hrvatski jezik, matematika i strani jezik, osnovna razina - ostvaruju maksimalno 30% od ukupnog broja bodova

- opći uspjeh - ostvaruju maksimalno 70% od ukupnog broja bodova

2) Kandidati bez položene državne mature sa završenom četverogodišnjom srednjom školom i položenim završnim ispitom - ostvaruju maksimalno 70% (opći uspjeh) od ukupnog broja bodova.

 

Kandidati su kod prijave dužni donijeti dokumentaciju propisanu Natječajem:

1. kopije svjedodžbi svih razreda srednje škole

3. kopiju svjedodžbe o državnoj maturi ili svjedodžbu o završnom radu

4. potvrdu o položenim ispitima državne mature (ukoliko imaju)

5. kopiju domovnice

6. kopiju rodnog lista

7. kopiju osobne iskaznice i OIB

 

Sve ostale obavijesti u vezi s upisom mogu se dobiti u studentskoj referadi, na telefon 048/279 182 ili e-mail: referada@vguk.hr, i tajništvu VGUK  tel. 048/279 216.