28.09.2018

Privremena lista prijavljenih kandidata za stjecanje prava na smještaj u Studentskoj kući u akad. god. 2018/19.

PRIVREMENA LISTA

prijavljenih kandidata za stjecanje prava na smještaj

u Studentskoj kući VGUK u akad. god. 2018/19.

 

 

Ime i prezime

Broj ostvarenih bodova temeljem ocjena

Bodovi temeljem prihoda po članu domaćinstva

Bodovi temeljem smještaja u dom. soc. skrbi

Bodovi temeljem statusa roditelja

Napomene

Ukupan broj bodova

1.

Petra Nađ

117

50

0

0

-

167

2.

Mihael Sambol

56,2

50

0

0

-

106,2

 

Prijava studentice Valentine Brleković nije  razmatrana jer prosječni mjesečni prihod po članu kućanstva prelazi utvrđen iznos od 2.161,90 kuna.

                                                                                                                     

PRIGOVORI na Privremenu listu prijavljenih kandidata za stjecanje prava na smještaj u Studentskoj kući VGUK u akad. god. 2018/19. upućuju se Povjerenstvu za rješavanje prigovora u roku od tri radna dana od dana objave ove rang liste. Prigovor se upućuje ukoliko je došlo do pogreške kod bodovanja dokumentacije poslane na natječaj.

Rok za podnošenje prigovora nije produljenje natječajnog roka niti mogućnost za naknadno dopunjavanje natječajne dokumentacije.

 

NAPOMENA: Rangirani studenti koji ne upišu II. odnosno III. godinu studija u akad. 2018/19. gube pravo smještaja u Studentskoj kući VGUK i njihovo mjesto popunit će se sljedećim s rang liste. 

 

Povjerenstvo za provedbu natječaja za stjecanje

prava na smještaj u Studentskoj kući VGUK