24.10.2018

NATJEČAJ za upis u program osposobljavanja za poslove pčelara

Na temelju Odluke Stručnoga vijeća Visokoga gospodarskog učilišta u Križevcima od  17. listopada 2018., raspisuje se

N A T J E Č A J
ZA UPIS 30 KANDIDATA NA
PROGRAM OSPOSOBLJAVANJA ZA POSLOVE PČELARA


Izrazi koji se koriste u ovom natječaju, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod.
Na Program osposobljavanja za poslove pčelara mogu se prijaviti kandidati koji imaju završenu minimalno osnovnu školu, 15 godina života (navršili) i liječničko uvjerenje.

Prijave za upis kandidata za pohađanje Programa osposobljavanja za poslove pčelara primaju se od objave natječaja na mrežnim stranicama Visokoga gospodarskog učilišta u Križevcima (www.vguk.hr) do zaključno 17. studenoga 2018. Prijave se predaju osobno u Upravi Učilišta, ili preporučenom pošiljkom na adresu Visokoga gospodarskog učilišta u Križevcim, Milislava Demerca 1.

Potrebni dokumenti koji se dostavljaju uz prijavu su:
   -preslika osobne iskaznice
   -preslika rodnog lista
   -preslika svjedodžbe o prethodno završenom školovanju
   -liječničko uvjerenje.

Upisi će biti 20. i 21. studenoga. 2018. od 11 do 14,30 sati u Upravi Učilišta. Kod upisa je potrebno priložiti uplatnicu ili fotokopiju iste (nakon uplate) kao dokaz o plaćenom programu osposobljavanja u iznosu od 50% cijene održavanja programa. Preostalih 50% troškova polaznici plaćaju prije polaganja završnog ispita

Program osposobljavanja za poslove pčelara počet će 24. studenoga 2018. i održavat će se prema rasporedu.

Cijena pohađanja tečaja iznosi 2. 200, 00  kuna za minimalno 20 polaznika a može se mijenjati proporcionalno broju polaznika.

Primjer ispunjene uplatnice i Obrazac Prijavnice nalaze se ispod.
Fotografije uz članak:
Datoteke uz članak:
Obrazac-Prijavnica-upisnica
621.90 kB