25.10.2018

NATJEČAJ - dekanova nagrada

NATJEČAJ - dekanova nagrada - za studente Visokoga gospodarskog učilišta u Križevcima

Izrazi koji se koriste u ovom Natječaju, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod.

Dekanovom nagradom nagrađuju se najbolji redoviti i izvanredni studenti preddiplomskog Stručnog studija Poljoprivreda VGUK za postignut uspjeh u akad. god. 2017/2018.

Dekanova nagrada dodjeljuje se u povodu Dana VGUK -19. studenoga 2018.

Dekanovom nagradom mogu biti nagrađeni:

1. Redoviti studenti Stručnog studija Poljoprivreda

- najbolji student I. god. studija

- najbolji student II. god. studija

2. Izvanredni studenti Stručnog studija Poljoprivreda

- najbolji student I. god. studija

            - najbolji student II. god. studija

 

Na natječaj se mogu prijaviti studenti koji:

-          - nisu ponavljali ni jednu godinu studija,

-          - imaju težinski prosjek ocjena 4,0 i više,

-          - svojim nastavnim i izvannastavnim aktivnostima pridonose ugledu VGUK.

Studenti prilikom prijave na natječaj prilažu:
   1/ Prijavu za natječaj – ime i prezime i matični broj studenta

   2/ Presliku indeksa

   3/ Ostale potvrde o nastavnim i izvannastavnim aktivnostima koji pridonose ugledu VGUK

-          Objavljivanje znanstveno-stručnih radova

-              Rad na projektima

-              Isticanje na stručnoj praksi (pohvala nastavnika voditelja stručne prakse)

-              Sudjelovanje u sportskim natjecanjima

-              Uspjeh na sportskim natjecanjima (1.-3. mjesta na regionalnim ili višim kategorijama natjecanja)

-             Aktivno članstvo u studentskim udrugama 

-            Aktivno članstvo u udrugama civilnog društva

-            Dobrovoljno darivanje krvi

-            Izvannastavno usavršavanje (potvrde informatičkih tečajeva, tečajeva stranih jezika, radionica i slično)

-             Ostale aktivnostiPrijave za natječaj podnose se do 9. studenoga 2018. godine u Tajništvu VGUK (urudžbeni zapisnik).

Rang listu prijavljenih studenata po raspisanom natječaju izrađuje Povjerenstvo za nastavna pitanja VGUK prema kriterijima određenim Pravilnikom o nagrađivanju studenata VGUK te dekanici dostavlja prijedlog za nagradu.

Nagrade će biti dodijeljene na obilježavanju Dana Učilišta.

Imena nagrađenih studenata objavit će se na oglasnoj ploči i na mrežnim stranicama VGUK.

 

                                                                                         Dekanica :

dr. sc. Marijana Ivanek-Martinčić, prof. v. š.