21.12.2018

NATJEČAJ za upis studenata u I. godinu specijalističkih diplomskih stručnih studija u akad. god. 2018/2019.

VISOKO GOSPODARSKO UČILIŠTE U KRIŽEVCIMA

 

na temelju članka 77. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03., 198/03.,  105/04., 174/04., 02/07, 46/07., 45/09., 63/11.,  94/13., 139/13., 101/14., 60/15. i 131/17.) i Odluke Stručnoga vijeća od 17. listopada 2018.  raspisuje

 

NATJEČAJ

za upis studenata u akad. god. 2018/2019.

 

A)      I. godinu specijalističkog diplomskog stručnog studija


a) POLJOPRIVREDA usmjerenje: Održiva i ekološka poljoprivreda


            Broj studenata: 30

          Trajanje studija: 4 semestra (120 ECTS bodova)


b) MENADŽMENT U POLJOPRIVREDI

Broj studenata: 30

          Trajanje studija: 4 semestra (120 ECTS bodova)


Studiji će se izvoditi kao izvanredni, a financirat će se u cijelosti iz prihoda ostvarenih uplatom školarina polaznika.

 

Prijave

Prijave za razredbeni postupak primaju se od objave natječaja do popunjenja kvote zaključno do 19. prosinca 2018.

Za upis na specijalističke studije mogu se prijaviti pristupnici koji imaju:

- završen odgovarajući trogodišnji studij (180 ECTS bodova) sukladan programu specijalističkog studija koje kandidat želi upisati (istovrsni studijski program),

- završen neistovrsni trogodišnji studij (180 ECTS bodova)*

*Sukladnost studijskog programa utvrđuje Povjerenstvo za nastavna pitanja koje u slučaju neistovrsnog studijskog programa predlaže razlikovne ispite, a konačnu odluku o razlikovnim ispitima i upisu donosi Stručno vijeće.

- završen dvogodišnji stručni studij i razlikovnu godinu preddiplomskog stručnog studija u Učilištu u trajanju od dva semestra (čime su stekli dodatnih 60 ECTS bodova).

- znanje jednog svjetskog jezika uz predočenje dokaza o istom


Prijave se predaju osobno ili preporučenom pošiljkom na posebnom obrascu (dostupan na mrežnoj stranici Učilišta) na adresu: Visoko gospodarsko učilište u Križevcima, Milislava Demerca 1, 48260 KRIŽEVCI, uz naznaku odgovarajućeg studija.

 

Uz prijavu potrebno je priložiti sljedeće dokumente:

         -          rodni list

         -          domovnicu

         -          ovjereni prijepis ocjena, indeks ili ovjerenu presliku indeksa

        -          dokaz o uplati troškova razredbenog postupka u iznosu od 150,00 kuna. Troškovi se uplaćuju na žiro-račun Visokoga gospodarskog učilišta u Križevcima, broj: HR 752360000-1101275813 (u rubrici poziv na broj potrebno je navesti OIB)

         -    diplomu trogodišnjeg studija (180 ECTS bodova

- dokaz o znanju jednog svjetskog jezika (potvrda o znanju jezika B 1 razine ili položen ispit iz jednog svjetskog jezika tijekom visokoškolskog obrazovanja)

 

Pristupnik prilikom prijave prilaže preslike traženih dokumenata, a prilikom upisa pristupnik je obvezan pokazati izvorne dokumente koji se nakon upisa vraćaju.

 

Upisi

Pravo upisa stječu pristupnici prema listi uspješnosti koja se utvrđuje prema prosjeku ocjena na prethodnom studiju.

Lista uspješnosti pristupnika bit će objavljena na oglasnoj ploči Visokoga gospodarskog učilišta u Križevcima i na mrežnim stranicama Učilišta  (www.vguk.hr), 21. prosinca 2018., a upisi će biti 7. i 8. siječnja 2019.

 

Obavijesti

Detaljnije informacije o razredbenom postupku, upisima i studiju pristupnici mogu dobiti u studentskoj referadi i tajništvu Visokoga gospodarskoga učilišta u Križevcima (tel. 048/279-182, tel. 048/279-216) kao i na mrežnoj stranici (www.vguk.hr).

 

Napomena:

Visoko gospodarsko učilište zadržava pravo odlučivanja o načinu organizacije i realizacije nastave shodno broju prijavljenih kandidata.

Datoteke uz članak:
PRIJAVNI LIST- specijslistički dipl.str.studij - web stranica
259.10 kB