25.11.2018

NATJEČAJ za upis studenata u Razlikovnu godinu stručnog studija

VISOKO GOSPODARSKO UČILIŠTE U KRIŽEVCIMA

 

na temelju članka 77. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03., 198/03.,  105/04., 174/04., 02/07, 46/07., 45/09., 63/11.,  94/13., 139/13., 101/14., 60/15. i 131/17.) i Odluke Stručnoga vijeća od 17. listopada 2018.  raspisuje

 

NATJEČAJ

za upis studenata u Razlikovnu godinu stručnog studija Poljoprivreda u akad. god. 2018/2019.Studijski smjer: Ratarstvo – 15 kandidata                    

Studijski smjer: Stočarstvo – 15 kandidata


Trajanje studija: 2 semestra (60 ECTS bodova)

 

Studiji će se izvoditi kao izvanredni, a financirat će se u cijelosti iz prihoda ostvarenih uplatom školarina polaznika.

 

Prijave

Prijave za razredbeni postupak primaju se od objave natječaja do popunjenja kvote zaključno do 19. prosinca 2018. 

Za upis na razlikovnu godinu stručnog studija Poljoprivreda mogu se prijaviti pristupnici koji imaju završen dvogodišnji stručni studij pri Visokom gospodarskom učilištu i/ili njegovim prednicima, ili drugi dvogodišnji stručni studij sa sličnim ili istim nastavnim programom.

 

Prijave se predaju osobno ili preporučenom pošiljkom na posebnom obrascu (dostupan na mrežnoj stranici Učilišta) na adresu: Visoko gospodarsko učilište u Križevcima, Milislava Demerca 1, 48260 KRIŽEVCI, uz naznaku odgovarajućeg studija.

Uz prijavu potrebno je priložiti sljedeće dokumente:

          -          rodni list

         -          domovnicu

-          ovjereni prijepis ocjena, indeks ili ovjerenu presliku indeksa

-       dokaz o uplati troškova razredbenog postupka u iznosu od 150,00 kuna. Troškovi se uplaćuju na žiro-račun Visokoga gospodarskog učilišta u Križevcima, broj: HR 752360000-1101275813 (u rubrici poziv na broj potrebno je navesti OIB)
-    diplomu odgovarajućeg dvogodišnjeg  studija.

 

Pristupnik prilikom prijave prilaže preslike traženih dokumenata, a prilikom upisa pristupnik je obvezan pokazati izvorne dokumente koji se nakon upisa vraćaju.

 

Upisi

Pravo upisa stječu pristupnici prema listi uspješnosti koja se utvrđuje prema prosjeku ocjena na prethodnom studiju.

Lista uspješnosti pristupnika bit će objavljena na oglasnoj ploči Visokoga gospodarskog učilišta u Križevcima i na mrežnim stranicama Učilišta  (www.vguk.hr), 21. prosinca 2018., a upisi će biti 7. i 8. siječnja 2019.

 

Obavijesti

Detaljnije informacije o razredbenom postupku, upisima i studiju pristupnici mogu dobiti u studentskoj referadi i tajništvu Visokoga gospodarskoga učilišta u Križevcima (tel. 048/279-182, tel. 048/279-216) kao i na mrežnoj stranici (www.vguk.hr).

 

Napomena:

Visoko gospodarsko učilište zadržava pravo odlučivanja o načinu organizacije i realizacije nastave shodno broju prijavljenih kandidata.

Datoteke uz članak:
PRIJAVNI++LIST-+razlikovna+godina+-+web
258.60 kB