15.11.2018

VAŽNA OBAVIJEST! - Zakon o obavljanju studentskih poslova


Od 8. studenoga 2018. g. primjenjuje se Zakon o obavljanju studentskih poslova Dana 8. studenoga 2018. godine stupio je na snagu Zakon o obavljanju studentskih poslova (NN, br. 96/2018) kojim je propisano:
  • ugovor mogu sklopiti redovni/izvanredni studenti i druge osobe sukladno odredbama članka 2. Zakona,
  • UGOVOR o obavljanju studentskog posla sklapa se PRIJE POČETKA obavljanja studentskoga posla, između izvođača, posrednika i naručitelja posla,
  • ugovor se zaključuje za kalendarski mjesec, iznimno najduže na 45 dana,
  • najmanja neto cijena sata rada za 2018. godinu iznosi 21,50 kn,
  • doprinosi i naknade na ukupni iznos neto naknade izvođaču povećavaju se s dosadašnjih 17,50% na 18%,
  • ugovor, između ostalog, mora sadržavati podatke o početku i očekivanom trajanju posla,
  • obveza naručitelja posla je dostaviti ovjereni ugovor posredniku odmah po završetku posla,
  • obveza naručitelja posla je platiti posredniku naknadu za obavljeni posao najkasnije 15 dana od završetka posla.

Studentski centar Varaždin i sve Podružnice (Koprivnica, Križevci, Čakovec i Bjelovar) od 8. studenoga 2018. godine će svim studentima i drugim osobama, za koje je Zakonom predviđena mogućnost obavljanja studentskih poslova, omogućiti učlanjenje u Student-servis, odnosno omogućiti sklapanje ugovora o obavljanju studentskog posla.

Do donošenja pravilnika, kojim će ministrica propisati oblik obrasca ugovora, koristit će se stari obrazac ugovora o djelu redovitog studenta, uz obvezno potpisivanje izjave od strane studenata koju možete preuzeti na mrežnim stranicama SC-a: www.scvz.unizg.hr ili osobno u Podružnici.

Sve dodatne upite, vezano za obavljanje studentskih poslova, možete postaviti Podružnici Student-servisa u kojoj ste učlanjeni/s kojom poslujete, a u slučaju potrebe za dodatnim pojašnjenjima i obrazloženjima molimo da se obratite putem e-maila: ured@scvz.hr