27.11.2018

Erasmus+ natječaj za studente VGUK u akad. god. 2018./2019.

Visoko gospodarsko učilište u Križevcima
objavljuje

NATJEČAJ
za dodjelu financijskih potpora

STUDENTIMA
za mobilnost u okviru ERASMUS+ PROJEKTA
2018-1-HR01-KA103-046961

Visoko gospodarsko učilište u Križevcima na temelju  dodijeljene Erasmus povelje Erasmus Charter for Higher Education (ERAPLUS- 255228-EPP-1-2014-1-HR-EPPKA3-ECHE), čime je omogućeno sudjelovanje u Erasmus+ programu, objavljuje
Natječaj za mobilnost studenata u svrhu studija ili obavljanja stručne prakse u okviru Programa Erasmus+ Ključne aktivnosti 1 u akademskoj godini 2018.2019.
Agencija za mobilnost i programe EU donijela je Odluku o dodjeli financijske potpore za projektni prijedlog za 2018. godinu za program Erasmus+ Ključna aktivnost 1 i odobrila financijsku potporu za projekt 2018—1-HR01-KA103-046961.

Visoko gospodarsko učilište u Križevcima  dodijelit će ukupno jednu (1) mobilnost u svrhu studija u programskim zemljama u ukupnom trajanju od 4 mjeseca i petnaest (15) mobilnosti u svrhu stručne prakse u ukupnom trajanju od 45 mjeseci. Kandidati koji se prijave na Natječaj, zadovolje sve uvjete Natječaja, a ne uđu u krug stipendiranih studenata, mogu na razmjenu otići o vlastitom trošku.
Svrha boravka u inozemstvu je studijski boravak ili stručna praksa ili kombinirani studijski boravak i stručna praksa.
Na Natječaj se mogu prijaviti svi redoviti ili izvanredni studenti Visokoga gospodarskog učilišta u Križevcima.
Važeće razdoblje za realizaciju mobilnosti je od 1. lipnja 2018. do 31. svibnja 2020.

Mobilnost u svrhu studijskog boravka i/ili stručne prakse moguće je realizirati na visokoškolskim ustanovama ili organizacijama u programskim zemljama (27 država članica Europske unije): Austrija, Belgija, Bugarska, Cipar, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Njemačka, Grčka, Irska, Italija, Latvija, Litva, Luksemburg, Malta, Mađarska, Nizozemska, Poljska, Portugal, Rumunjska, Slovačka, Slovenija, Španjolska, Švedska i Ujedinjeno Kraljevstvo te Island, Lihtenštajn, Makedonija Norveška i Turska.

Preduvjet za realizaciju mobilnosti u svrhu studijskog boravka su sklopljeni Erasmus+ međuinstitucijski sporazumi. Preduvjet za realizaciju mobilnosti u svrhu stručne prakse su sklopljeni ugovori o stručnoj praksi s organizacijama ili kompanijama u kojima će studenti obavljati stručnu praksu.
Dužina razdoblja mobilnosti za studijski boravak je najmanje 3 mjeseca, a najduže 12 mjeseci.
Dužina razdoblja mobilnosti za stručnu praksu je najmanje 2 mjeseca, a najduže 12 mjeseci.
 Dužina razdoblja mobilnosti za kombinirani studijski boravak i stručnu praksu je najmanje 3 mjeseca, a najduže 12 mjeseci.

Iznos financijske potpore za studente ovisi o vrsti i trajanju aktivnosti za koju se studenti prijavljuju u okviru ovoga Natječaja i navedeni su u Uputama za studente. 
Upute za studente Visokoga gospodarskog učilišta u Križevcima za prijavu na natječaj i realizaciju Erasmus+ mobilnosti neizostavni su dio Natječaja.

Prijava za mobilnost studenata treba sadržavati obvezne dokumente:
•    popunjen prijavni obrazac
•    kopiju domovnice (za hrvatske državljane) ili kopiju drugog dokaza o državljanstvu za strane student
•    potvrdu o statusu studenta
•    prijepis ocjena svih položenih ispita

      Dodatne dokumente
•    prijavni obrazac za dodatno financiranje studenata s invaliditetom ili posebnim potrebama
•    prijavni obrazac za dodatno financiranje studenata nižeg socioekonomskog statusa i izjava o članovima zajedničkog domaćinstva

ROK ZA PRIJAVU: 12. prosinca 2018.

Prijavni obrazac u elektroničkom obliku potrebno je poslati na e-mail adresu: uprava@vguk.hr, a potpisani primjerak i ostale dokumente za prijavu na natječaj potrebno je poslati isključivo preporučenom poštom do krajnjeg roka za prijavu na adresu:

Visoko gospodarsko učilište u Križevcima
Za ERASMUS+ KA1 natječaj
Milislava Demerca 1
48260 Križevci


Napomena: Neispravno popunjeni prijavni obrasci, nepotpisane prijave, prijave s nepotpunom dokumentacijom i prijave poslane poslije zadanih rokova neće se razmatrati.
Prijave koje VGUK zaprimi samo elektroničkim putem ili prijave poslane poštom nakon krajnjeg roka za prijavu smatrat će se nevažećima. Dodatne informacije i prijavni obrasci dostupni sun a web stranici Učilišta.

Konzultacije za studente održavaju se ponedjeljkom, utorkom, srijedom i četvrtkom od 10.00-12.00 sati (Renata Husinec, Erasmus koordinatorica)

Povjerenstvo za Erasmus mobilnost:
mr. sc. Renata Husinec
dr. sc. Tatjana Jelen
dr. sc. Marcela Andreata Koren


Erasmus+ KA1 program individualne mobilnosti studenata provodi se u okviru Erasmus+ Programa Europske komisije, u suradnji s Agencijom za mobilnost i programe EU, Zagreb.
Datoteke uz članak:
1_Erasmus+_natječaj_za_studente_VGUK_2018._2019.
53.58 kB
2_Upute_za_studente_VGUK_za_prijavu_na_natječaj_i_realizaciju_Erasmus+_mobilnosti_2018.
56.99 kB
3_Prijavni_obrazac_za_studente_Erasmus_KA1
132.00 kB
4a_Erasmus_financijski_iznosi_2018_KA103
530.75 kB
4b_Primjenjive_stope_ka103_2018_18_4_2018_fin_now_valid
128.53 kB
5_Prijavni_obrazac_posebne_potrebe_2018.
90.50 kB
6_Obrazac_posebni_socioekonomski_status_18_19
59.50 kB
7_Izjava_o_clanovima_zajednickog_kucanstva
21.34 kB
8_OBRAZAC_ZA_ŽIVOTOPIS
18.04 kB
10_Learning_agreement_studies_form_final_2017
86.86 kB
10a_Learning_agreement_studies_guidelines_final_2018
77.73 kB
11_Learning_agreement_traineeships_form_final_2018
96.92 kB
11a_Learning_agreement_traineeships_guidelines_final_2018.
65.39 kB