27.11.2018

ERASMUS+ natječaj za (ne)nastavno osoblje u akad. god. 2018./2019.

Visoko gospodarsko učilište u Križevcima
objavljuje

NATJEČAJ
za dodjelu financijskih potpora

NASTAVNOM I NENASTAVNOM OSOBLJU
za mobilnost u okviru ERASMUS+ PROGRAMA – KA 1 aktivnosti
u akademskoj godini 2018./2019.

Visokome gospodarskom učilištu u Križevcima dodijeljena  je Erasmus Charter for Higher Education (ERAPLUS- 255228-EPP-1-2014-1-HR-EPPKA3-ECHE), čime je omogućeno njegovo sudjelovanje u programu Erasmus+.

Visoko gospodarsko učilište u Križevcima  dodijelit će ukupno četiri (4) mobilnosti nastavnog osoblja u svrhu podučavanja (održavanja nastave) u ukupnom trajanju od 32 dana i deset (10) mobilnosti (ne)nastavnog osoblja u svrhu osposobljavanja (stručnog usavršavanja) u ukupnom trajanju od 70 dana. Kandidati koji se prijave na Natječaj, zadovolje sve uvjete Natječaja, a ne uđu u krug stipendiranih članova osoblja, mogu na razmjenu otići o vlastitom trošku.

Svrha boravka na inozemnoj ustanovi za nastavno osoblje je podučavanje odnosno održavanje nastave ili osposobljavanje s naglaskom na razvijanje pedagoških vještina i vještina razvoja kurikula u visokom obrazovanju te za nenastavno osoblje osposobljavanje za obavljanje poslova definiranih ugovorom o radu ili ugovorom o djelu.

Na natječaj se mogu prijaviti svi članovi nastavnog ili nenastavnog osoblja Visokoga gospodarskog učilišta u Križevcima koji su na Visokome gospodarskom učilištu zaposleni temeljem ugovora o radu, te vanjski suradnici Učilišta koji imaju važeći ugovor o djelu. Pristupnici moraju imati hrvatsko državljanstvo ili državljanstvo neke druge države sudionice Erasmus+ programa. Nastavnici koji se prijavljuju za aktivnost održavanja nastave trebaju imati znanstveno-nastavno zvanje ili nastavno zvanje. Za aktivnost stručnog usavršavanja pristupnici na natječaj mogu biti članovi nastavnog i nenastavnog osoblja.

Važeće razdoblje za realizaciju Erasmus+ mobilnosti je 1. lipnja 2018. – 31. svibnja 2020.

U sklopu Erasmus+ programa moguće je ostvariti mobilnost u programskim zemljama. Programske zemlje su države članice EU: Austrija, Belgija, Bugarska, Cipar, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Njemačka, Grčka, Mađarska, Irska, Italija, Litva, Latvija, Luksemburg, Malta, Nizozemska, Poljska, Portugal, Rumunjska, Slovačka, Slovenija, Španjolska, Švedska i Ujedinjeno Kraljevstvo te Island, Lihtenštajn, Norveška, Makedonija i Turska.

Preduvjet za realizaciju mobilnosti u svrhu održavanja nastave i stručnog usavršavanja na inozemnoj visokoškolskoj ustanovi su Erasmus+ međuinstitucijski sporazumi sklopljeni između Visokoga gospodarskog učilišta u Križevcima i prihvatne visokoškolske ustanove. Nastavnik je obvezan održati najmanje 8 sati nastave. Za realizaciju aktivnosti stručnog usavršavanja na ustanovi koja nema status visokog učilišta nije potrebno sklopiti Erasmus+ međuinstitucijski sporazum. 
Dužina razdoblja mobilnosti za održavanje nastave je najkraće 2 dana, a najduže 60 dana.
Dužina razdoblja mobilnosti za osposobljavanje je najkraće 2 dana, a najduže 60 dana.
Dani provedeni na putu ne uračunavaju se u razdoblje mobilnosti.

Upute za prijavu na natječaj i prijavni obrasci sastavni su dio ovog natječaja i dostupni su na web stranici Učilišta www.vguk.hr
.
Prijava na natječaj treba sadržavati:
•    prijavni obrazac
•    Obrazac Nastavnog plana  (za aktivnost održavanja nastave) ili obrazac Plana rada (za aktivnost stručnog usavršavanja)
•    pozivno pismo inozemne ustanove (Acceptance Letter)
•    životopis (Europass format)
•    kopiju domovnice ili dokaza o državljanstvu
•    potvrdu poslodavca o statusu zaposlenika ili vanjskog suradnika
•    prijavni obrazac za dodatno financiranje (samo za osoblje s invaliditetom ili s posebnim potrebama)

ROK ZA PRIJAVU: 12. prosinca 2018.

Prijave i ostale popratne dokumentima poslati isključivo preporučenom poštom na adresu:
Visoko gospodarsko učilište u Križevcima
Za ERASMUS+ natječaj
Milislava Demerca 1
48260 Križevci

Neispravno popunjeni prijavni obrasci, prijave s nepotpunom dokumentacijom ili prijave poslane poslije navedenog roka neće se razmatrati.

Kontakt za dodatne informacije:
Renata Husinec, Erasmus koordinatorica
e-mail: rhusinec@vguk.hr  tel: 048 617 953


Dodatni dokumenti
Upute za prijavu na natječaj i realizaciju mobilnosti
Kalkulator za izračun udaljenosti putovanja
Tablica za izračun životnih troškova (dnevnica) i paušalnog putnog troška
Popis Erasmus+ međuinstitucijskih sporazuma

Povjerenstvo za Erasmus mobilnost:
mr. sc. Renata Husinec
dr. sc. Tatjana Jelen
dr. sc. Marcela Andreata Koren


Erasmus+ program mobilnosti provodi se u suradnji s Agencijom za mobilnost i programe EU Zagreb.


Datoteke uz članak:
1_ERASMUS_+_natječaj_za_(ne)nastavno_osoblje_2018.
58.78 kB
2_Upute_za_prijavu_i_realizaciju_mobilnosti_(ne)nastavnog_osoblja_VGUK
51.98 kB
3_Inter_institucijski_sporazumi_2018.
20.82 kB
4_Financijska_i_ugovorna_pravila_2018
304.77 kB
5_Prijavni_obrazac_za_osoblje_2018.
108.00 kB
6_Prijavni_obrazac_posebne_potrebe_2018.
90.50 kB
7_Acceptance_Letter_draft
31.50 kB
9_Staff_mobility_agreement_teaching_2018.
72.47 kB
10_Staff_mobility_agreement_training_2018.
71.04 kB
11_Erasmus_financijski_iznosi_2018_ka103_fin
530.75 kB