12.06.2018

RADIONICA O SIGURNOJ PRIMJENI PESTICIDA

Dana 5.6.2018. na Ratarni Visokog gospodarskog učilišta u Križevcima održana je radionica i predavanje o sigurnoj primjeni sredstava za zaštitu bilja i uporabi ratarskih prskalica s različitim vrstama mlaznica, s naglaskom na prednosti primjene anti-drift mlaznica i značaj pravilnog baždarenja prskalice.
11.06.2018

KRMIVA 2018, ZAHVALNICA Visokom gospodarskom učilištu u Križevcima

U prigodi XXV. Obljetnice, Znanstveni odbor međunarodnog savjetovanja Krmiva dodijelio je Visokom gospodarskom učilištu u Križevcima ZAHVALNICU za značajan znanstveni i stručni doprinos organizaciji međunarodnih savjetovanja Krmiva.
Arhiva... Arhiva...