03.10.2017

STUDIJSKO PUTOVANJE U OKVIRU PROJEKTA „ECOTOP 2“: 25.09.-01.10. 2017.


Studenti II. god. smjera „Menadžment u poljoprivredi“: Mateo Golubić, Antonio Grbavec, Barbara Imbriša, Antonio Levak, Luka Pomper, Milan Suša i smjera „Bilinogojstvo“: Ćatić Adisa, Čeh Dijana i Larisa Jelak boravili su zajedno sa Dr.sc. Sandrom Kantar u Kapošvaru u okviru projekta Ecotop 2.
27.09.2017

Rang lista - treći upisni rok

Svi kandidati na upis moraju doći s dokumentima propisanim natječajem 28. rujna 2017. točno u 11 i 30 sati u predavaonu 1.
25.09.2017

UPISI u prvu godinu preddiplomskog Stručnog studija Poljoprivreda - treći upisni rok

O D L U K A o izmjeni uvjeta za upis redovitih i izvanrednih studenata u I. godinu preddiplomskog Stručnog studija Poljoprivreda na Visokom gospodarskom učilištu u Križevcima u akad. god. 2017./2018. kojom pravo prijave imaju i kandidati bez položene državne mature sa završenom četverogodišnjom srednjom školom (sukladno članku 82. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi) 

 

23.09.2017

Berba grožđa u vinogradarskom rasadniku Učilišta


Na Visokom gospodarskom učilištu u Križevcima je 23.3.2015. godine posađen sadni materijal klonskih kandidata 'Kleščeca bijelog', uz još nekoliko sorata, te je time utemeljen vinogradarski rasadnik kao edukativno-vinogradarsko-vinarski reproduktivni centar. Namjera je osnivača bila prekinuti lutanje vinogradara za odgovarajućim sadnim materijalom prigorskog podneblja, a studentima dati potpuna znanja o razmnožavanju vinove loze, posebno o proizvodnji sadnog materijala, kroz nastavu na Učilištu.
Arhiva... Arhiva...