26.02.2016

Izbori za Studentski zbor Visokoga gospodarskog učilišta u Križevcima


VISOKO GOSPODARSKO UČILIŠTE
U  KRIŽEVCIMA

Klasa: 0013-05/16-01/01
Urbroj: 2137-78-16/01
Križevci, 25. veljače 2016.


    Na temelju članka 15. Zakona o Studentskom zboru i drugim studentskim organizacijama (NN 71/2007.), članka 23. Statuta Studentskog zbora Visokoga gospodarskoga učilišta u Križevcima i članka 103. Statuta Visokoga gospodarskog učilišta u Križevcima, dekanica Visokoga gospodarskog učilišta u Križevcima  25. veljače 2016. donosiO D L U K U
o raspisivanju izbora
 za Studentski zbor Visokoga gospodarskog učilišta u Križevcima


Točka 1.

    Raspisuju se izbori za Studentski zbor Visokoga gospodarskog učilišta u Križevcima.


Točka 2.

    Dekanica Visokoga gospodarskog učilišta u Križevcima imenovati će, na prijedlog Stručnoga vijeća i studenata Visokoga gospodarskog učilišta u Križevcima, Izborno povjerenstvo za provedbu izbora koji će se održati u ožujku 2016.


Točka 3.

    Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.


Tekst uz članak nalazi se u prilogu ispod.

                                                                                                                                                  DEKANICA:
                                                                                                                                  dr. sc. Marijana Ivanek-Martinčić


Datoteke uz članak:
Odluka o raspisivanju izbora za studentski zbor VGUK
616.07 kB