10.03.2016

Odluka o provedbi izbora za Studentski zbor Visokoga gospodarskog učilišta u Križevcima


VISOKO GOSPODARSKO UČILIŠTE
U  KRIŽEVCIMAKlasa: 213-05/16-01/01
Urbroj: 2137-78-16/04
Križevci, 08. ožujka 2016.

    Na temelju članka 15. stav. 3. Zakona o studentskom zboru i drugim studentskim organizacijama, članka 2., 4. 5. i  11. Pravilnika o izbornom postupku za Studenski zbog Visokoga gospodarskog učilišta u Križevcima, Izborno povjerenstvo Visokoga gospodarskog učilišta u Križevcima 08. ožujka 2016. donosi

O D L U K U
o provedbi izbora za Studentski zbor
Visokoga gospodarskoga učilišta u Križevcima


I.

    Odluka dekanice VGUK o raspisivanju izbora za Studentski zbor Visokoga gospodarskog učilišta u Križevcima klasa: 0013-05/16-01/01, urbroj: 2137-78-16/01
od  25. veljače 2016. objavljena je 26. veljače 2016. na mrežnim stranicama VGUK.

II.

    Kandidature se podnose u Studentskoj referadi Visokoga gospodarskog učilišta u Križevcima, M. Demerca 1, do 17. ožujka 2016. u vremenu od 8,00 do 11,00 sati.
    Kandidature moraju biti u skladu s odredbama članka 3. Pravilnika o izbornom postupku za studentski zbor Visokoga gospodarskog učilišta u Križevcima i člankom 14. st. 3. Zakona o studentskom zboru i drugim studentskim organizacijama, te moraju biti ispunjene na obrascima I-1 i I-2 koji su sastavni dio ove odluke.

III.

    Izborno povjerenstvo objavljuje da će se izbori održati 22. ožujka 2016. u vremenu od 9,00 do 14,00 sati u glavnoj zgradi B obrazovanja - vijećnici, a obavijest će biti istaknuta na oglasnoj ploči.

IV.

    Izborno povjerenstvo objavit će, nakon utvrđivanja valjanosti kandidatura za studentske predstavnike, 18. ožujka 2016. liste kandidata za studentske predstavnike i njihove zamjenike za svaku studijsku godinu te će ih istaknuti na oglasnoj ploči.


V.

    Izborno povjerenstvo utvrdit će popis birača po biračkim jedinicama, te ga staviti na raspolaganje biračkim odborima na dan održavanja izbora.


VI.

    Izborno povjerenstvo imenovat će i objaviti popis članova biračkih odbora i njihovih zamjenika za izbornu jedinicu  17. ožujka 2016.


VII.

    Izborno povjerenstvo odredit će izgled glasačkog listića za svaku studijsku godinu i glasačku kutiju te će nadgledati tiskanje glasačkih listića.

VIII.

    Izborno povjerenstvo objavit će rezultate izbora za studentske predstavnike nakon utvrđivanje rezultata glasovanja najkasnije 24 sata nakon zatvaranja birališta.

IX.

    Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a istog dana objavit će se Oglasnoj ploči i mrežnoj stranci Učilišta www.vguk.hr.

Tekst Odluke i obrazac za prijavu nalaze se u prilogu ispod.


IZBORNO POVJERENSTVO:

                                     1. Tomislav Rusan -zamjen. predsjed.
                                              2. Adrijana Skec - član
                    3. Romano Šegović-. član
                       4. Marija Meštrović, dipl. ing.-član
5. Dr. sc. Kristina Svržnjak – član
Datoteke uz članak:
Odluka o provedbi izbora za Studentski zbor
44.50 kB
KANDIDATURA za studenske izbore u akademskoj godini 2015./2016.
39.04 kB