17.03.2016

Odluka o imenovanju Biračkog odbora u postupku izbora članova za Studentski zbor Visokoga gospodarskog učilišta u Križevcima


VISOKO GOSPODARSKO UČILIŠTE
U  KRIŽEVCIMA

Križevci, 17. ožujka 2016.

    Na temelju članka 2. i 7. Pravilnika o izbornom postupku za Studentski zbor Visokoga gospodarskoga učilišta u Križevcima Izborno povjerenstvo za provedbu izbora za članove Studentskoga zbora Učilišta 17. ožujka 2016. jednoglasno donosiO D L U K U
o imenovanju Biračkog odbora u postupku  izbora članova
za Studentski zbor Visokoga gospodarskog učilišta u KriževcimaTočka 1.

    U Birački odbor u postupku izbora članova za Studentski zbor Visokoga gospodarskog učilišta u Križevcima imenuju se:

1. Ana Punek,  predsjednica           1. Matija  Novak, zamjenik  predsj.
2. Nikolina Matić, članica             2. Michaela Vuhan, zamjenica članioce
3. Marko Hećimović  član          3. Antonija Janković, zamjenica  člana
   
Točka 2.

    Poslovi i zadaci Biračkog odbora su utvrđivanje:
•    broja  neupotrijebljenih glasačkih listića,
•    broja  studenata koji je pristupio glasovanju,
•    broja  glasačkih listića u glasačkoj kutiji,
•    broja  važećih i nevažećih glasačkih listića,
•    broja glasova koji je dobio svaki kandidat za studentskog predstavnika i njegov zamjenik

    U zapisnik o radu Biračkog odbora unose se svi podaci iz prethodnoga stavka, te sve druge činjenice koje su važne za glasovanje, te isti odmah dostaviti Izbornom povjerenstvu.
   
Točka 3.

    Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a istog dana objavit će se oglasnoj ploči Učilišta.

Tekst Odluke nalazi se i u prilogu ispod.

ZA IZBORNO POVJERENSTVO:
 Luka Butković - predsjednik   
Datoteke uz članak:
Odluka o imenovanju Biračkog odbora
40.09 kB