29.08.2017

OBAVIJEST dr. Ivanek-Martinčić - odgovaranje herbarija za redovite studente

Odgovaranje herbarija za redovite studente, smjer Bilinogojstvo i smjer Menadžment u poljoprivredi održat će se u  petak 8. rujna u 9 sati te u četvrtak 21. rujna u 9 sati u uredu dekanice.

 

                                                                                   prodekanica