24.09.2018

DODATNI ISPITNI ROK

Prema odobrenju dekanice, a na osnovi zamolbe studenata, uveden je dodatni ispitni rok.


Dodatnom ispitnom roku mogu pristupiti studenti kojima je navedeni predmet:

- uvjetni predmet (iz 1. u 2. ili iz 2. u 3. godinu)

- predmet s 1. godine,  a uvjet je za upis u 3. godinu

- predmet potreban za sakupljanje 42 ECTS boda u prethodnoj godini.

 

Ispitni rok za sve predmete održat će se u petak 28. rujna 2018. u 9.00 sati.

 

Student može prijaviti i polagati samo jedan predmet!

Student je obvezan prijaviti ispitni rok na studomatu.

 

 

Povjerenstvo za nastavna pitanja