26.10.2018

Nastava komunikacijske vještine 2018/19

Nastava za redovite studente iz Komunikacijskih vještina održat će se prema priloženom rasporedu.

Svi studenti trebaju na prvi termin (24.11. subota!) obavezno donijeti svoj AAI@EduHr s lozinkom.

U dane održavanja vježbi (petkom, prema rasporedu) prva će se tri sata održavati predavanja iz Kemije u velikoj predavaoni u C zgradi, a vježbe iz komunikacija će se održavati u informatičkoj učionici. Predavanje iz Komunikacijskih vještina će biti subotama u predavaoni 2 u glavnoj zgradi. Nastava iz Njemačkog jezika koja neće biti održana će se odraditi u dogovoru s predmetnom nastavnicom.

U veljači će naknadno biti dogovoren još jedan termin za Komunikacijske vještine.

 

 RASPORED - Komunikacijske vještine

PREDAVANJA

datum

 sat

 

24.11.2018.

9.00 do 12.00 PREDAVANJE

12-13.30 VJEŽBE UVODNO

 

1.12.2018.

9.00 do 13.30

 

15.12.2018.

9.00 do 13.30

VJEŽBE

datum

sat

 

30.11.2018.

4. do 7. sat

 

7.12.2018.

4. do 6. sat

 

14.12.2018.

4. do 6. sat

 

11.1.2019.

4. do 6. sat